Novogrška književnost in civilizacija II

Novogrška književnost in civilizacija II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Predmet obravnava grško zgodovino, književnost in kulturo 20. stoletja:
- politična zgodovina, gospodarske in socialne razmere v Grčiji v 20. stoletju; Grčija do konca 2. svetovne vojne in državljanske vojne; Grčija v drugi polovici 20. stoletja
- novogrška književnost od konca 19. stoletja dalje: novogrška proza pa l. 1880 in G. Psiharis; N. Kazantzakis; poezija na začetku 20. stoletja, K. P. Kavafis in A. Sikelianos; poezija generacije 1930 in G. Seferis, O. Elitis in G. Ritsos; proza generacije 1930 in P. Prevelakis; novogrška književnost po 2. svetovni vojni
- izbrana poglavja iz novogrške umetnosti in kulture (glasba, gledališče, film, itd.)

Clogg, R. A Concise History of Greece, Cambridge 2021. COBISS.SI-ID – 83901443 in COBISS.SI-ID – 142742019 (slovenski prevod)
Kaliopoulos, J. S. in Th. M. Veremis. Modern Greece. A History since 1821, Chicester 2010. COBISS.SI-ID – 48780642
Mastrodimitris, P. D. Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία. Αθήνα 1996. COBISS.SI-ID - 39676002
Mackridge, P. Language and National Identity in Greece, 1766-1976, Oxford 2009. COBISS.SI-ID – 51589730
Vitti, M. Storia della lettarature neogreca. Torino 20012 (nemški prevod 1972, novogrški prevod 1978). COBISS.SI-ID - 121461763
Beaton, R. Byron's war: Romantic rebellion, Greek revolution. Cambridge, 2013. COBISS.SI-ID - 52676962
Güthenke, K. Placing Modern Greece: the dynamics of Romantic Hellenism. Oxford, 2008. COBISS.SI-ID – 39268450

Priporočena literatura
Demaras, K. Th. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα 20009.
Holton, D., ur. Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά κείμενα. Αθήνα 2000.
Panagiotakis, N., ur. Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας Ι-ΙΙ. Benetke 1993.
Woodhouse, C. M. Modern Greece. A short history. London 1995.