Novoveška filozofija 1

Novoveška filozofija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kroupa Gregor, prof. dr. Božovič Miran

Predmet na osnovi branja temeljnih filozofskih besedil kontinentalnih racionalistov in britanskih empiristov daje zgodovinski in problemski pregled najpomembnejših idej novoveške filozofije. Predavanja se notranje clenijo na naslednje tematske sklope: 1. Descartes: Dvom in cogito; ideja Boga in dokazi za njegov obstoj; kartezijanski krog; dokaz za obstoj materialnega sveta; duh in telo; narava materialne substance. 2. Spinoza: Bog in substanca; razsežnost in mišljenje; narava duha; tri zvrsti spoznanja; vzrocnost in nujnost; etika v Etiki. 3. Leibniz: Substance in popolni pojmi; teorija duha; svoboda in kontingenca; substanca in materija; teorija monad; prestabilirana harmonija; problem zla. 4. Locke: Teorija idej; filozofija telesa in duha; osebna istovetnost. 5. Berkeley: filozofija imaterializma; predstave in stvari; Bog in koncne duhovne bitnosti; problem obstoja drugih duhovnih bitnosti. 6. Hume: Filozofija duha; empiristicna epistemologija; teorija vzrocnosti; zunanji svet; problem osebne istovetnosti; skepticizem.

Temeljna literatura/Required reading:
Descartes, Meditacije, SM, Ljubljana 1973, str. 49-118.
Spinoza, Etika, SM, Ljubljana 1963, str. 93-186.
Leibniz, Monadologija, v: Izbrani filozofski spisi, SM, Ljubljana 1979, str. 133-150.
Locke, O človeškem razumu (izbrana poglavja), SŠM, Ljubljana 1924-25, str. 47-88.
Berkeley, Razprava o načelih človeškega spoznanja, v: Filozofski spisi, SM, Ljubljana 1976, str. 49-118.
Hume, Raziskovanje človeškega razuma, SM, Ljubljana 1974, str. 43-192.

Priporočena literatura/Suggested reading:
John Cottingham, The Rationalists, OUP, Oxford 1988, str. 1-185.
R. S. Woolhouse, The Empiricists, OUP, Oxford 1988, str. 9-175.
R. S. Woolhouse, Descartes, Spinoza, Leibniz: The Concept of substance in seventeenth-century metaphysics, Routledge, London 1993, str. 14-74; 150-198.
Miran Božovič, Telo v novoveški filozofiji, ZRC, Ljubljana 2002, str. 31-138.