Obča andragogika

Obča andragogika

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ličen Nives

Vsebina

- Konceptualna opredelitev izobraževanja odraslih.
- Razvoj andragogike in izobraževanja odraslih (pogled v preteklost).
- Posamezne faze andragoškega procesa (ugotavljanje in raziskovanje izobraževalnih potreb, načrtovanje, izpeljava programa in izbrane metode, evalvacija).
- Posebne ciljne skupine v izobraževanju odraslih (brezposelni, ženske, mlajši odrasli, odrasli s posebnimi potrebami).
- Učenje v odraslosti. Biografsko učenje in druge teorije o učenju v vsakdanjem življenju.
- Bivanjske teme in učenje v odraslosti.
- Področja izobraževanja odraslih in nosilci.
- Značilne organizacijske oblike in metode (študijski krožki, središča za samostojno učenje, skupnostno izobraževanje...)