Organizacija informacij

Organizacija informacij

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Švab Katarina, red. prof. dr. Šauperl Alenka

Vsebina

• Analiza in izboljševanje delovnih procesov v knjižnici
o sistemska analiza kot osnova za gradnjo podatkovnih zbirk
• Analiza in razvijanje knjižničnih zbirk in knjižničnih katalogov
o analiza knjižnične zbirke in knjižničnega kataloga
o zasnova knjižničnega kataloga na podlagi lastnosti dokumentov v knjižnični zbirki
o zasnova knjižničnega kataloga na podlagi potreb njegovih uporabnikov (knjižničarjev in drugih)
• Informacijske zbirke, ki niso vezane na knjižnično gradivo:
o zbirke arhivov, muzejev in podobnih ustanov
o bibliografske podatkovne zbirke in druge zbirke za iskanje literature kot primer informacijske zbirke
• Analiza dokumentov in razvijanje ustreznih dokumentacij
o lastnosti dokumentov kot osnova za razvijanje dokumentacije
o potrebe uporabnikov kot osnova za razvijanje dokumentacije
• Vzdrževanje dokumentacij (informacijskih zbirk) in zagotavljanje dostopnosti
o uredništvo
o zagotavljanje dostopnosti ob menjavi informacijske tehnologije
o zagotavljanje dostopnosti ob naraščanju zbirke