Organizacija informacijskih zbirk

Organizacija informacijskih zbirk

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Merčun Kariž Tanja, doc. dr. Pauman Budanović Mihela

Vsebina

• Zbirke dokumentov in informacij v različnih informacijskih ustanovah:
o knjižnice, muzeji, arhivi in kulturna dediščina
o RTV, časniki in drugi javni mediji
o državna uprava, podjetja itd.
• Zasnova opisa informacij in dokumentov (metapodatki)
o nekateri modeli metapodatkov
o lastnosti dokumentov in drugih objektov kot dejavnik pri strukturiranju njihovega opisa
o opis objektov glede na specifične potrebe uporabnikov
o priprava in shranjevanje objektov v fizični in digitalni obliki
• Vzdrževanje informacijskih zbirk
o dotok objektov, večanje zbirke in zagotavljanje konsistentnosti
o spreminjanje zbirke skozi čas in razvoj novih funkcij
• Informacijska tehnologija za podporo informacijskim zbirkam
o vrste programske opreme
o zastarevanje in migracije zbirke na novejše sisteme.