Pedagoška praksa II

Pedagoška praksa II

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, doc. dr. Retelj Andreja, izr. prof. dr. Kosevski Puljić Brigita

Vsebina

(Okvirna vsebina je določena že v UN za pedagoško prakso na FF, natančen opis poteka in zadolžitev na praksi pa v gradivu za PP na oddelku).
• Opazovanje pouka, analiza, načrtovanje pouka in priprava na pouk nemščine.
• Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk nemščine.
• Sodelovalno poučevanje.
• Samostojno poučevanje.
• Sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija.
• Spoznavanje aktualne šolske dokumentacije.
Spoznavanje drugih šolskih in zunajšolskih aktivnosti (sodelovanje v študijskih skupinah, na ocenjevalnih konferencah, pri športnih dnevih in ostalih prireditvah na šoli)