Politična geografija

Politična geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupančič Jernej

Politična geografija v okviru geografske znanosti. Razvoj političnogeografske misli. Geopolitika.
Država: oblikovanje držav, ustroj, organizacija državnega ozemlja in delovanje države. Funkcijska in morfološka analiza držav. Unitarne in federativne države. Administrativno-politična organiziranost državnega ozemlja. Državni teritorij, zračni prostor in vodni prostor.
Politične meje: pojav, tipologija in funkcije političnih meja. Pomorske meje. Razmejevanje na kopnem in na morju. Vojaška moč in obramba držav. Družbena ureditev in politični sistem. Suverenost. Oblast in politika. Volitve, volilni sistemi in volilno vedenje ljudi. Svet kot enoten sistem. Mednarodni odnosi. Mednarodne organizacije. Mednarodno delovanje države.

• Agnew, J., Mitchell, K., Toal, G. (eds.). 2008. A Companion to Political Geography. Blackwell Publishing, Malden. COBISS.SI-ID – 3084494
• Bufon, M., 2008. Osnove politične geografije. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče & Založba Annales, Koper. COBISS.SI-ID – 234951936
• Cox, K. R., 2002. Political Geography. Territory, State and Society. Blackwell, Oxford. COBISS.SI-ID – 19792994
• Dodds, K., 2000. Geopolitics in a Changing World. Prentice Hall, Harlow. COBISS.SI-ID – 13476194
• Geoffrey, P., 1997. Zahodna geopolitična misel v dvajsetem stoletju. Ljubljana, Založba FDV, 274 str. COBISS.SI-ID – 67500544
• Jones, M., Jones, R., Woods, M., 2004. An Introduction to Political geography. Space, Place and Politics. New York, London, Routledge, 202 str. COBISS.SI-ID – 638670
• Kissinger, H. A., 1994. The Diplomacy. New York, Simon&Schuster. COBISS.SI-ID – 12289330
• Matteuci, N., 1999. Novoveška država. Izrazoslovje in pota. Ljubljana, Založba FDV. COBISS.SI-ID – 104740352
• Cox, K. R., Low, M., Robinson, J. (eds.). 2008. The SAGE Handbook of Political Geography, SAGE: Los Angeles. COBISS.SI-ID – 2675150

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.