Poljski sodobni roman

Poljski sodobni roman

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Vsebina

Zvrstna opredelitev romana in njegove vloge v razvoju nacionalne literature, njegove povezanosti z družbeno resničnostjo.
Pregled razvojnih faz v povezanosti s specifikami poljskega literarnozgodovinskega procesa in njegova vloga v iskanju novega umetniškega izraza od formacije Mlade Poljske naprej. Opozicija do tradicionalnega tipa (zahodnoevropskega) romana (S. I. Witkiewicz), moderna iskanja v povezavi s statusom subjekta v moderni prozi in odnosa do resničnosti (B. Schulz, W. Gombrowicz).
Povojni razvoj romana v domovini in v emigraciji, moderni poljski roman in njegove zgradbene inovacije. Vprašanje mejnih primerov modernizma in uveljavljanje postmodernističnih postopkov zadnjih dvajsetih let 20. stol. Motivne, tematske in kompozicijske razsežnosti sodobnega romana.