Popularna glasba

Popularna glasba

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Pettan Svanibor Hubert, red. prof. dr. Pompe Gregor

Vsebina

Definiranje polja popularne glasbe.
Pristopi različnih ved do popularne glasbe.
Časovno-žanrovski pregled popularne glasbe v zahodnem svetu, vključno z jazz in rock glasbo.
Povezave med popularno glasbo in: generacijsko pripadnostjo, spolom, raso, ideologijo in cenzuro, jezikom, religijo, družbenim položajem, in političnimi gibanji v različnih delih sveta.
Popularna glasba in ples.
Glasbene značilnosti in tehnološke inovacije.
Načini ustvarjanja in življenja popularne glasbe: glasbena industrija, koncerti, posnetki, festivali in dr.
Kontekstualne značilnosti posameznih zvrsti, vključno z obrazci obnašanja in oblačenja ter likovno izraznostjo.
Popularna glasba v odnosu do tradicijske in umetnostne.
Popularna glasba in glasbe sveta.
Popularna glasba v Jugoslaviji.
Popularna glasba v Sloveniji.
Sistematična obravnava izbranih glasbeno-analitičnih, kontekstualnih, zgodovinskih in drugih vprašanj, pri katerih je poudarek lahko na posamezniku, žanru, rasi, spolu, cenzuri idr.