Popularna glasba

Popularna glasba

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pettan Svanibor Hubert, prof. dr. Pompe Gregor

Definiranje polja popularne glasbe.
Pristopi različnih ved do popularne glasbe.
Časovno-žanrovski pregled popularne glasbe v zahodnem svetu, vključno z jazz in rock glasbo.
Povezave med popularno glasbo in: generacijsko pripadnostjo, spolom, raso, ideologijo in cenzuro, jezikom, religijo, družbenim položajem, in političnimi gibanji v različnih delih sveta.
Popularna glasba in ples.
Glasbene značilnosti in tehnološke inovacije.
Načini ustvarjanja in življenja popularne glasbe: glasbena industrija, koncerti, posnetki, festivali in dr.
Kontekstualne značilnosti posameznih zvrsti, vključno z obrazci obnašanja in oblačenja ter likovno izraznostjo.
Popularna glasba v odnosu do tradicijske in umetnostne.
Popularna glasba in glasbe sveta.
Popularna glasba v Jugoslaviji.
Popularna glasba v Sloveniji.
Sistematična obravnava izbranih glasbeno-analitičnih, kontekstualnih, zgodovinskih in drugih vprašanj, pri katerih je poudarek lahko na posamezniku, žanru, rasi, spolu, cenzuri idr.

Bennett, Andy: Cultures of Popular Music, 2001.
Brvar, Veronika (ur.): Zgodovina slovenske zabavne glasbe 1900-2000, Tematska številka revije Glasna (avgust 2015),
Charlton, Katherine: Rock Music Styles, 2008.
Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World, Volume I, Media, Industry and Society, 2003.
Frantar, Vladimir. Enkrat še zapoj: 50 let Slovenske popevke, 2012.
Horner, Bruce in Thomas Swiss: Key Terms in Popular Music and Culture, 1999.
Muršic, Rajko. Center za dehumanizacijo, 1995.
Pettan, Svanibor (ur.): Music, Politics, and War: Views from Croatia, 1998.
Shepherd, John in Peter Wicke: Music and Cultural Theory, 1997.
Shuker, Roy: Understanding Popular Music Cultures, 2008.
Richard Middleton, Voicing the Popular: On the Subjects of Popular Music, London, New York, Routledge 2006.
Brian Longhurst, Popular music and society, Cambridge 1999.
The Cambridge companion to pop and rock, ur. Simon Frith, Cambridge 2001.
Simon Frith, Performing rites: evaluating popular music, Cambridge 1998.
Rock- und Popmusik, ur. Peter Wicke, Laaber 2001.
Roy Shuker, Popular Music: The Key Concepts, London 2002.