Popularne kulture

Popularne kulture

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krečič Žižek Jela, prof. dr. Kuhar Roman

Predmet Popularne kulture se začenja z nizom vsebin, ki fenomen popularne kulture osvetlijo v perspektivi artikuliranja popularnega v evropski kulturni zgodovini. Popularna kultura je kritično obravnavana skozi različne teoretske perspektive – od zgodnjih teorij popularne kulture, frankfurtske šole, marksizma, feminizma, do post-strukturalizma – nato pa jo analiziramo skozi aktualne »formate« popularne kulture – od njenih nastavkov za (brezplodni) užitek do možnosti uporov skozi popularno kulturo.

• Burke, Peter (1983) Popular Culture in Early Modern Europe, New York : Harper & Row. COBISS.SI-ID – 1254541
• Adorno, T. W. 1986. Uvod v sociologijo glasbe. Ljubljana: DZS (Poglavje 1: Tipi glasbenega vedenja, str. 14–35). COBISS.SI-ID – 16687873
• Barthes, R. 1972 (1957). Mythologies. New York : Hill and Wang (Poglavje »Myth Today«). COBISS.SI-ID – 15623398
• Luthar, B. 2003. Produkcija lokalne slave. Teorija in praksa 40(2): 287–312. Dostopna na platformi Repozitorij Univerze v Ljubljani: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=22330
• Mlekuž, J. 2009. Čapac.si ali o burekalizmu in njegovih ugrizih: Analiza izbranih podob priseljencev in njihovih potomcev v slovenskih medijih in popularni kulturi. ČKZ 37(235/236): 235–236. Dostopna na platformi Digitalna knjižnica Slovenije: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5TOZFXWX
• Pušnik, M., Starc, G. 2002. Nič romance, malo seksa, nekaj nasilja ter ogromno drog in energije: Moč vizualizacije glasbe – rap'n'rave. ČKZ 30 (209/210): 471–490. Dostopna na platformi Digitalna knjižnica Slovenije: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-307W08E7
• Stanković, Peter. 1997. Umetnost množičnih medijev in družbene manjšine. Družboslovne razprave 13(24/25): 89–97. Dostopna na platformi Digitalna knjižnica Slovenije: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-B19B7EGB
• Stanković, Peter. 2005. Rdeči trakovi: Reprezentacija v slovenskem partizanskem filmu. Ljubljana: FDV (Poglavje 1 (Uvod), poglavje 2 (Reprezentacija), poglavje 3 (Reprezentacija in družbena moč), str. 11-37). COBISS.SI-ID – 223594240