Praktikum

Praktikum

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Študenti opravijo skupaj dva tedna in pol praktičnega dela v ustanovi, ki se ukvarja z raziskovanjem antike in njene recepcije. Ustanovo izbere študent, odobri pa nosilec predmeta. Pripravništvo ponuja študentom možnost, da pridobijo praktične izkušnje. Stažiranje običajno poteka v sodelovanju z institucijami, kot so ZRC SAZU; NUK; Nemški arheološki inštitut v Rimu; Narodni muzej Slovenije; Mestni muzej Ljubljana; Arhiv RS; Nadškofijski arhiv v Ljubljani; ali na kateri od založb. Poteka lahko v obliki pripravništva, na primer v muzejih, arhivih ali pri arheoloških izkopavanjih; lahko v obliki daljšega sodelovanja, ki je povezano z znanstveno-raziskovalnim projektom, vendar je osredotočeno na prenos konkretnega znanja, denimo s področja uredništva ali programske opreme.

Temeljna študijska literatura // Basic readings:

- Brunn, Christer, Edmondson, Jonathan: The Oxford Handbook od Roman Epigraphy. Oxford, Oxford University Press, 2014;
- Graeme Dunphy idr.: Encyclopaedia of the Medieval Chronicle. 2 vols. Brill, Leiden 2010 (Vol. 1: lxxxiv, 892 pp.; Vol. 2: 856 pp.)
- Bischoff, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Mit einer Auswahlbibliographie 1986–2008 von Walter Koch. 4., durchgesehene und erweiterte Auflage. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2009 (Grundlagen der Germanistik 24);
- Ijsewijn, Jozef: Companion to Neo-Latin Studies: History and Diffusion of Neo-Latin Literature. Leuven, Leuven University Press, 1990;
- Knight, Sara, Tilg, Stefan: The Oxford Handbook of Neo-Latin. Oxford, Oxford University Press 2015.

Dodatna literatura // Additional readings:
- Cappelli, Adriano: Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Lexicon abbreviaturarum., 6. ed. corr. ed. Manuali Hoepli, Milano 1998.
- Stiennon , Jacques: Paléographie du Moyen Âge. Armand Colin, Paris 1991.
- Peter Stotz: Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters. 5 zv. Beck, München 1996–2004.
- Brunhölzl, Franz: Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Fink, München 1975ff. Zv. 1: Von Cassiodor bis zum Ausklang der karolingischen Erneuerung. 1975; zv. 2: Die Zwischenzeit vom Ausgang des karolingischen Zeitalters bis zur Mitte des elften Jahrhunderts. 1992.
- Cavallo, Guglielmo,  Leonardi, Claudio Menesto Enrico (Hrsg.): Lo spazio letterario del Medioevo. 1: Il medioevo latino. 5 zv., Salerno Editrice, Roma 1992–1998;
- Udo Kindermann: Einführung in die lateinische Literatur des mittelalterlichen Europa, Brepols, Turnhout 1998.