Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hirci Nataša, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Pri predmetu se študentje seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v angleškem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo s strukturo različnih žanrov, z jezikom, ki se tipično uporablja v izbranih žanrih, ter primerjajo položaj bralca/poslušalca s položajem pisca/govorca. Študentje obravnavane koncepte prenesejo na tvorjenje besedil. Predmet se osredotoča na specializirane žanre.

de Beaugrande, Dressler. 1992. Uvod v besediloslovje. Park: Ljubljana. COBISS.SI-ID - 1626888
Graddol, D., Cheshire, J. in Swann, J. 1996. Describing Language. Buckingham: Open University Press. COBISS.SI-ID - 7457634
Goatly, A. 2000. Critical Reading and Writing. London/New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 13566818
Halliday, Hasan. 1976. Cohesion in English. London/New York: Longman. COBISS.SI-ID - 8136546
McCarthy, M. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 158306
Pope, R. 1998. The English Studies Book. London/New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 4810594
Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis. London: Routledge. COBISS.SI-ID - 2977890
Thorne, S. 2008. Mastering Advanced English Language. London: Macmillan. COBISS.SI-ID - 52376418