PRIJAVA NA IZPIT IZ TUJEGA JEZIKA

Cena: 129 evrov z DDV-jem

Prijavo na izpit oddajte vsaj tri delovne dni pred dogovorjenim individualnim izpitnim rokom.
 
Izbrana možnost: Albanščina
Izbrana možnost: Angleščina
Izbrana možnost: Nemščina
Izbrana možnost: Nizozemščina
Izbrana možnost: Švedščina
Izbrana možnost: Francoščina
Izbrana možnost: Italijanščina
Izbrana možnost: Španščina
Izbrana možnost: Portugalščina
Izbrana možnost: Hrvaščina
Izbrana možnost: Makedonščina
Izbrana možnost: Srbščina
Izbrana možnost: Ruščina
Izbrana možnost: Češčina
Izbrana možnost: Slovaščina
Izbrana možnost: Poljščina
Izbrana možnost: Madžarščina
Izbrana možnost: Japonščina
Izbrana možnost: Kitajščina
Izbrana možnost: Korejščina
Izbrana možnost: nova grščina ali stara grščina
Izbrana možnost: Latinščina

PODATKI O UDELEŽENCU/UDELEŽENKI:
Podatek potrebujemo za izdajo potrdila o znanju jezika.
* Naknadne spremembe plačnika niso mogoče.
Izbrana možnost: Kotizacijo bom plačal(a) sam(a)
PLAČNIK (izpolnite samo, če je plačnik gospodarski subjekt oz. druga pravna oseba):

Priložite lahko eno datoteko v formatu PDF do velikosti 1 MB. 
 

Splošni pogoji
Na podlagi prijave k izpitu boste prejeli račun. Plačilo pristopnine je pogoj za udeležbo in izdajo spričevala. Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 128. člena Zakona o varstvu potrošnikov), zato imate pravico, da nas v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe. To storite tako, da na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si pošljete sporočilo, da odstopate od pogodbe, pri čemer vam ni treba navajati razloga za svojo odločitev. Odstopni rok 14 dni začne teči z dnem sklenitve pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe vam bomo nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrnili prejeto plačilo. To pa ne velja, če ste v odstopnem roku že pristopili k opravljanju izpita; v tem primeru do vračila prejetega plačila niste upravičeni.
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (UL FF) ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki jih lahko potrošniki sprožijo v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIRPS). To pomeni, da se morebitni spori rešujejo pred pristojnim sodiščem. UL FF kot ponudnik, ki se ukvarja s spletnimi storitvami, v skladu s četrtim odstavkom 32. člena ZIRPS objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Povezava je dostopna tukaj.

Informacije o varstvu osebnih podatkov
UL FF osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe zgoraj navedenega izpita, komuniciranja v zvezi z njim in plačila (pravna podlaga 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili pet let od zaključka izpita oziroma poplačila vseh obveznosti, evidenco izdanih potrdil, ki vključuje ime in priimek, rojstni datum in doseženo oceno, pa bomo hranili trajno. Če je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom, bo UL FF podatke hranila v skladu s takšnim zakonom (npr. hramba računov po Zakonu o davku na dodano vrednost). Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na izpit ne boste mogli prijaviti.
Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).
Z oddajo prijave na izpit sprejemate pogoje udeležbe, UL FF pa dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe izpita in izdaje potrdila.