The Third Conference of European Association for Asian Art and Archaeology

Prijava na konferenco "The Third Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology"

PRIJAVA NA KONFERENCO EAAA

The Third Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology
Univerza v Ljubljani
13.–17. september 2023

Pozna prijava: s plačilom kotizacije do 13. septembra 2023

Redna kotizacija:*       95 EUR
Znižana kotizacija:*    50 EUR (za študente)

*Kotizacija vsebuje 22% DDV. Kotizacija ne vsebuje zdravstvenega zavarovanja, potnih stroškov in stroškov nastanitve.

Rok za odjavo: 20. avgust 2023

 
PODATKI O UDELEŽENCU/UDELEŽENKI:
* Podatek potrebujemo za izdajo potrdila o udeležbi.
 
Izbrana je možnost: Študent/študentka s prispevkom

Priložite lahko eno datoteko v formatu PDF do velikosti 1 MB.
 

Izbrana je možnost: Študent/študentka brez prispevka

Priložite lahko eno datoteko v formatu PDF do velikosti 1 MB.
 

Opomba: Član EAAA lahko postanete tukaj.
Izbrana je možnost: Sam(a) s plačilom prek spletne trgovine Univerze v Ljubljani
Izbrana je možnost: Sam(a) s plačilom izdanega računa
PLAČNIK:
Izbrana je možnost: Da

SPLOŠNI POGOJI
Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Z oddajo prijavnice sklepate pogodbo na daljavo (prvi odstavek 128. člena Zakona o varstvu potrošnikov) z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (e-naslov: cpi@ff.uni-lj.si). Konferenca predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, kar izključuje pravico potrošnika, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Organizator kljub temu sprejema odjave od konference, in sicer pod naslednjimi pogoji: 1) odjava mora biti podana najkasneje do 20. 8. 2023 na e-naslov cpi@ff.uni-lj.si; 2) za odjavo ni treba navesti razloga; 3) če se na konferenco prijavite po tem datumu, se ne morete več odjaviti; 4) če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili.
Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v prostorih fakultete upoštevali vse morebitne ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, bo vaše osebne podatke obdelovala zaradi izvedbe zgoraj navedene konference, komuniciranja v zvezi z njo in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili pet let od zaključka konference oziroma poplačila vseh obveznosti. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na konferenco ne boste mogli prijaviti. Nekatere osebne podatke (ime, priimek in e-naslov) bomo posredovali izvajalcu konference.
Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).
Z oddajo prijavnice sprejemate pogoje udeležbe, UL FF pa dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe konference.