PRIJAVA NA POLETNE ŠOLE TUJIH JEZIKOV 2023

PRIJAVA NA POLETNE ŠOLE TUJIH JEZIKOV 2023

Rok za prijavo: 18. 6. 2023
Termin: 26. 6.–1. 7. 2023
Cena:
- 179 €  (z DDV-jem) za dijak(inj)e in študent(k)e UL

- 269 € (z DDV-jem) za druge udeležence in udeleženke
Obseg: 30 šolskih ur
Lokacija izvedbe: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
 
Predznanje ni predvideno, če pa ste se jezikov izbrane poletne šole že učili, prosimo, kratko opredelite svoje predznanje po SEJO:

PODATKI O UDELEŽENCU/UDELEŽENKI:
* Podatek potrebujemo za izdajo potrdila o udeležbi.
Priložite lahko eno datoteko v formatu PDF do velikosti 1MB.
 
Izbrana možnost: Kotizacijo bom plačal(a) sam(a)
* Podatek potrebujemo zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
 
PLAČNIK (izpolnite samo, če je plačnik gospodarski subjekt oz. druga pravna oseba):
PLAČNIK (izpolnite samo, če je plačnik gospodarski subjekt oz. druga pravna oseba):
Priložite lahko eno datoteko v formatu PDF do velikosti 1 MB.
 

SPLOŠNI POGOJI
Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Z oddajo prijavnice sklepate pogodbo na daljavo (prvi odstavek 128. člena Zakona o varstvu potrošnikov) z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (tel. št.: 01/241-10-46, e-naslov: tecaji@ff.uni-lj.si). Poletna šola predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, kar izključuje pravico potrošnika, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Organizator kljub temu sprejema odjave od poletne šole, in sicer pod naslednjimi pogoji: 1) odjava mora biti podana najkasneje do 18. 6. 2023 na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si; 2) za odjavo ni treba navesti razloga; 3) če se na poletno šolo prijavite po tem datumu, se ne morete več odjaviti, saj je to skrajni rok za dokončno oblikovanje skupin; 4) če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.
Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v prostorih fakultete upoštevali vse morebitne ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, bo vaše osebne podatke obdelovala zaradi izvedbe zgoraj navedene poletne šole, komuniciranja v zvezi z njo in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili pet let od zaključka poletne šole oziroma poplačila vseh obveznosti. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na poletno šolo ne boste mogli prijaviti. Nekatere osebne podatke (ime, priimek, telefonska številka in e-naslov) bomo posredovali izvajalcu izobraževanja.
Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila (spodaj), ste nam dali svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov (e-naslova). V tem primeru je pravna podlaga za obdelavo 6/1/(a) člen GDPR, vaše osebne podatke pa bomo hranili do preklica privolitve, tj. do odjave od prejemanja obvestil. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.
Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).
Z oddajo prijavnice sprejemate pogoje udeležbe, UL FF pa dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe poletne šole.
PREJEMANJE OBVESTIL
Označite, ali želite na svoj e-naslov prejemati obvestila o tečajih, seminarjih in drugih usposabljanjih UL FF. Od prejemanja obvestil se boste lahko kadarkoli odjavili, in sicer s sporočilom o odjavi na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si.