PRIJAVA NA USPOSABLJANJE ZA UPORABO BRALNIH PREIZKUSOV

PRIJAVA NA
Usposabljanje za uporabo bralnih preizkusov v prvem triletju osnovne šole:
Ocenjevalne sheme bralnih zmožnosti učencev in bralnega testa

Lokacija usposabljanja: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Termin usposabljanja: 8. 5. 2024
Rok za prijavo: 6. 5. 2024
Kotizacija:* 60 evrov

*Kotizacija vsebuje 22% DDV.

 

PODATKI O UDELEŽENCU/UDELEŽENKI:
** Podatek potrebujemo za izdajo potrdila o udeležbi.
*** Podatek potrebujemo zaradi izvedbe usposabljanja za pridobitev kompetenc za uporabo psihodiagnostičnega preizkusa. Preizkusi so namenjeni samo tistim profilom strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju, ki so med študijem pridobili vsaj nekaj osnovnih znanj o razvoju bralnih sposobnosti in/ali poučevanju branja.
PLAČNIK (izpolnite samo, če ste plačnik/plačnica sami):
PLAČNIK (izpolnite samo, če ste plačnik/plačnica sami):
PLAČNIK (izpolnite samo, če je plačnik gospodarski subjekt oz. druga pravna oseba):
PLAČNIK (izpolnite samo, če je plačnik gospodarski subjekt oz. druga pravna oseba):
Priložite lahko eno datoteko v formatu PDF do velikosti 1 MB.
SPLOŠNI POGOJI
Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Z oddajo prijavnice sklepate pogodbo na daljavo (prvi odstavek 128. člena Zakona o varstvu potrošnikov) z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (e-naslov: cpi@ff.uni-lj.si). Usposabljanje predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, kar izključuje pravico potrošnika, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Organizator kljub temu sprejema odjave od usposabljanja, in sicer pod naslednjimi pogoji: 1) odjava mora biti podana najkasneje do 6. 5. 2024 na e-naslov cpi@ff.uni-lj.si; 2) za odjavo ni treba navesti razloga; 3) če se na tečaj prijavite po tem datumu, se ne morete več odjaviti, saj je to skrajni rok za dokončno oblikovanje skupin; 4) če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih usposabljanja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (UL FF) ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki jih lahko potrošniki sprožijo v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIRPS). To pomeni, da se morebitni spori rešujejo pred pristojnim sodiščem. UL FF kot ponudnik, ki se ukvarja s spletnimi storitvami, v skladu s četrtim odstavkom 32. člena ZIRPS objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Povezava je dostopna tukaj.
Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v prostorih fakultete upoštevali vse morebitne ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, bo vaše osebne podatke obdelovala zaradi izvedbe zgoraj navedenega usposabljanja, komuniciranja v zvezi z njim in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili pet let od zaključka usposabljanja oziroma poplačila vseh obveznosti. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na tečaj ne boste mogli prijaviti. Nekatere osebne podatke (ime, priimek in e-naslov) bomo posredovali izvajalcu izobraževanja. Dostop do osebnih podatkov bo imel tudi vzdrževalec spletne strani, podjetje Enki, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.
Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila (spodaj), ste nam dali svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov (e-naslova). V tem primeru je pravna podlaga za obdelavo 6/1/(a) člen GDPR, vaše osebne podatke pa bomo hranili do preklica privolitve, tj. do odjave od prejemanja obvestil. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica.
Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).
Z oddajo prijavnice sprejemate pogoje udeležbe, UL FF pa dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe tečaja.
PREJEMANJE OBVESTIL
Označite, ali želite na svoj e-naslov prejemati obvestila o tečajih, seminarjih in drugih usposabljanjih UL FF. Od prejemanja obvestil se boste lahko kadarkoli odjavili, in sicer s sporočilom o odjavi na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si.