Primerjalna književnost 2 - vaje I

Primerjalna književnost 2 - vaje I

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Žunkovič Igor, red. prof. dr. Snoj Vid

Vsebina

Predmet iz predmetnega sklopa Primerjalna književnost 2 obravnava konceptualne modele literature v kontekstih njihovih primerjalnih razmerij z umetnostjo in mišljenjem, s poudarkom na estetiki v njeni zgodovini in sodobnosti. Vaje obsegajo mentorsko usmerjano samostojno študentovo obdelavo literarnih besedil in njihovih kontekstnih razmerij z drugimi literarnimi besedili ter umetniškimi deli z uporabo literarnovednih, filozofskih, umetnostnozgodovinskih in drugih teoretskih tekstov iz polja humanistike.