Proseminar iz ikonografije

Proseminar iz ikonografije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Gašper

Vsebina

Učna enota se vsebinsko povezuje z učno enoto Uvod v ikonografijo. Študenta oz. študentko ob izbranih primerih uvaja v postopek ikonografske analize likovnega dela. Natančno mu predstavi vse njene stopnje:
- predikonografski opis,
- ikonografsko analizo in
- ikonološko interpretacijo.
Študent oz. študentka v okvirju proseminarja spoznava tako mitološke, literarne, zgodovinske in druge profane motive kakor tudi najpogostejše sakralne motive zahodnoevropske umetnosti. Seznanja se z njihovim zgodovinskim razvojem in spoznava, kako nanj vplivajo družbene, kulturne, religiozne in intelektualne okoliščine.
Proseminar študenta oz. študentko uvaja tudi v samostojno ikonografsko analizo izbranega likovnega dela ter njeno predstavitev tako v pisni kot tudi ustni obliki. Nabor motivov, med katerimi lahko študent oz. študentka izbira, se vsako leto spreminja.