Raziskovalni seminar

Raziskovalni seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeffs Nikolai, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Osnova struktura predmeta je sestavljena tako, da student/ka izbere in kritično predstavi znanstveni tekst vezan na ožjo oziroma bolj specifično raziskovalno problematiko in polje svojega dela. V okviru seminarja torej kritično reflektira svoje delo in delo drugih študentov in študentk, ki takisto opravljajo ta proces. Pri izboru, predstavitvi, diskusiji in refleksiji teh tekstov se študentje soočajo z vprašanji pomena avtorstva; pozicioniranja; (avto)biografije; telesa, rutin navad in ritmov življenja; doživljanja prostorov; diskurzivne reprezentacije in zatorej tudi produkcije; oblikah in omrežjih družbene moči in zgodovinske, lokalne in globalne kontekstualizacije različnih raziskovalnih tematik, metod in zaključkov. Poudarek je tudi na induktivnih kakor tudi interdisciplinarnih pristopih in na razvijanju sociološke domišljije.