Razvojnopsihološka diagnostika

Razvojnopsihološka diagnostika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Fekonja Urška, red. prof. dr. Zupančič Maja

Vsebina

Uvod v razvojnopsihološko ocenjevanje: zahteve, kriteriji, pravila in značilne težave pri ocenjevanju v različnih življenjskih obdobjih.
Pregled, opis, razlaga, aplikacija, uporabnost in ocena razvojnopsiholoških preizkusov in ocenjevalnih tehnik ter primernosti njihove uporabe v različnih razvojnih obdobjih (npr. opazovanje, razvojnopsihološki eksperiment, intervju, presejalni in razvojni preizkusi, retrogardno poročanje, samoocenjevanje). Problemi psihološkega ocenjevanja v različnih razvojnih obdobjih, npr. ekvivalentnost merjenih konstruktov skozi razvoj, napaka istega ocenjevalca in pristop več ocenjevalcev, ekološka veljavnost razvojnopsiholoških vprašalnikov in lestvic, praktični in etični problemi ocenjevanja v vsakdanjih in laboratorijskih pogojih. Sistematični pregled sodobnih razvojnopsiholoških preizkusov, zlasti tistih, ki so dosegljivi slovenskim uporabnikom. Prikaz njihove aplikacije ob konkretnih primerih (video prikaz, razlaga postopka, temeljno usposabljanje za samostojno uporabo enostavnih pripomočkov), vrednotenja zbranih podatkov in interpretacije rezultatov po posamičnih zgledih: presejalni in razvojni preizkusi/lestvice za ocenjevanje spoznavnega, zaznavnogibalnega, socialnega in osebnostnega razvoja v različnih razvojnih obdobjih (npr. Denverski presejalni preizkus, Bayley lestvice zgodnjega razvoja-II, WPPSI-III, vprašalniki osebostnih potez za otroke in mladostnike, lestvice socialne anksioznosti, socialnih spretnosti za mladostnike, Test osamosvajanja na prehodu v odraslost, vprašalnik strategij upravljanja z življenjem v odraslosti, preizkusi za ugotavljanje kakovostnih sprememb v spoznavnem razvoju).