Simultano tolmačenje (jezik B)

Simultano tolmačenje (jezik B)

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Chitrakar Rok, asist. dr. Zidar Forte Jana, Biffio Zorko Helena, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Predmet je sestavljen iz dveh enot:
a) Simultano tolmačenje: B-A
b) Simultano tolmačenje: A-B.
Osnovna znanja iz simultanega tolmačenja – spominske zmogljivosti, razumevanje govorov, njihove zgradbe, namena govorca in konteksta, v katerem poteka sporazumevanje med udeleženci v govornem položaju, povzemanje in podajanje. Uvajanje v simultano tolmačenje - zvesto ponavljanje izvirnika v maternem oziroma tujem jeziku (ti. senčenje), ponavljanja izvirnika tako, da ga oblikovno preoblikujemo (ti. parafraziranje oziroma reformuliranje). Simultano tolmačenje najprej krajših, potem pa vse daljših sklopov (do približno sedem do deset minut) le iz tujega jezika v slovenščino. Izpopolnjevanje nastopanja v javnosti. Študenti vadijo tudi simultano tolmačenje z besedilo.