Simultano tolmačenje (jezik C1)

Simultano tolmačenje (jezik C1)

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Chitrakar Rok, asist. dr. Zidar Forte Jana, asist. spec. Čobec Katarina, Biffio Zorko Helena, Burjan Lea, doc. dr. Maček Amalija, lekt. dr. Felgner Lars, Prodan Nada, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Osnovna znanja iz simultanege tolmačenja – spominske zmogljivosti, razumevanje govorov, njihove zgradbe, namena govorca in konteksta, v katerem poteka sporazumevanje med udeleženci v govornem položaju, povzemanje in podajanje. Uvajanje v simultano tolmačenje - zvesto ponavljanje izvirnika v maternem oziroma tujem jeziku (ti. senčenje), ponavljanja izvirnika tako, da ga oblikovno preoblikujemo (ti. parafraziranje oziroma reformuliranje). Simultano tolmačenje najprej krajših, potem pa vse daljših sklopov (do približno sedem do deset minut) le iz tujega jezika v slovenščino. Izpopolnjevanje nastopanja v javnosti. Študenti vadijo tudi simultano tolmačenje z besedilom.