Sociologija spola

Sociologija spola

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica

Pri predmetu Sociologija spola se bodo študenti in študentke seznanili s sodobnimi teoretskimi diskusijami o spolu in spolni razliki, znotraj sociologije in širše v družboslovju ter z odnosom sociologije do vprašanj spola pred nastankom feministične sociologije. Tematiziranje razlike med biološkim spolom (sex) in družbeno ter kulturno proizvedenim spolom (gender) ter problematiziranje tega razlikovanja. Ugotavljali bomo kako se odvija proces oblikovanja spolne identitete. Analizirali vpliv spola na položaj posameznika/posameznice v družbeni strukturi ter vsakodnevnih življenjskih praksah. Tematiziranje (re)produciranja in spreminjanja spolnih razlik na različnih področjih: spol in socializacija; spol in izobraževanje; spol in družinske vloge; spreminjanje spolnih vlog; spol in pojmovanje moškosti in ženskosti; spolna delitev dela, zaposlovanje, spolna segregacija in/ali segmentacija dela in zaposlovanja, feminizacija in maskulinizacija poklicev in/ali področij delovanja; spol in moč/oblast ter neenake možnosti obeh spolov v politiki; spol in nasilje. Poleg teoretskih tekstov se bodo študenti/študentke seznanili tudi z empiričnimi raziskovanji položaja spolov v družbi.

Izbrana poglavja iz:
- Mary Wollstonecraft, Zagovor pravic ženske, Krt, Ljubljana 1993 (izbrana poglavja).
- Simone de Bouvoir, Drugi spol I, in Drugi spol II, (izbrana poglavja), Delita, Ljubljana
- Denise Riley, »Ali ima spol zgodovino?«, v: Casopis za kritiko znanosti 136/137, str. 44-61.
- Judit Butler, Težave s spolom, (2001) Škuc, Ljubljana (izbrana poglavja).
- Giddens, A. (2000), Preobrazba intimnosti, *cf., Ljubljana.
- Ann Oakley (2000), Gospodinja, *cf, Ljubljana.

Obvezna literatura bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta.
Basic and seminar literature will be renewed with new relevant texts available, each time.