Sodobni družbeni procesi

Sodobni družbeni procesi

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kovačič Gorazd

Vsebina

Predmet predstavlja kompleksnost in protislovnost procesov v novejšem času s specifično sociološkega stališča. Poudarek je na prikazu, kako v družbi hkrati potekajo heterogeni in protislovni procesi, ki se specifično in kontingentno artikulirajo ter pri tem sprožajo učinke, ki ne ustrezajo logiki nobenega izmed procesov posebej. Predmet prikazuje zgodovinsko nastajanje objektov družboslovnega proučevanja. Predmet zgodovinsko-konkretno prikazuje, kako se "družba" kot predmet proučevanja zgodovinsko proizvede; in kako razne družbene "sfere" (kakor ekonomska sfera, politična sfera, kulturna sfera) v svoji relativni avtonomnosti nastanejo v nekem določenem zgodovinskem trenutku kot učinek raznorodnih procesov in najrazličnejših praks številnih družbenih agentov. Predmet skoz konkretno zgodovinsko gradivo novejše svetovne zgodovine prikazuje analitično moč teoretskih konceptov, kakršni so "protislovje-kontradikcija", "nad-določanje – nad-določenost", "neenakost družbenih časov", "spremenjene oblike", "strukturne artikulacije", "determinanta-dominanta" ipd.