Španski jezik 3

Španski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria, lekt. dr. Trenc Andreja

Ustno in pisno izražanje:
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim zahtevnejšim in poglobljenim besediščem in ustreznim registrom
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami ter razvijanje sposobnosti pisanja besedil, ki opisujejo, pripovedujejo in izpostavljajo vzroke in posledice nekega dejstva in ustvarjajo hipotetične situacije (predstavitev argumentov, eseji, opisovanje in pripovedovanje)

Komunikacijske funkcije:
- natančno opisovanje, zagovarjanje stališč in pripovedovanje

Diskurzivna zmožnost:
- raba povezovalcev diskurza

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- raba člena
- opozicije v rabi glagolov ser/estar/haber

Losana, J. E. (2006), Practica tu espanol: los tiempos del pasado, S.G.E.L, Madrid.
Marchante, P. (2008), Practica tu espanol: marcadores del discurso, S.G.E.L, Madrid.
Minano, J. (2007), Practica tu espanol: Ser/estar, S.G.E.L, Madrid.
Molina, I. (2006), Practica tu espanol: el subjuntivo, S.G.E.L, Madrid.
VV. AA. (2007), Suena 4: nivel superior, Anaya, Madrid.
VV. AA. (2006), El ventilador, Difusión, Barcelona.
VV. AA. (2005 2012), Nuevo Prisma.C1, Edinumen, Madrid.
VV. AA. (2012), Qué gramática aprender, qué gramática ensenar, Edinumen, Madrid.