Spoznavna teorija

Spoznavna teorija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vörös Sebastjan

Spoznavna teorija ali epistemologija je filozofska disciplina, ki se ukvarja z naravo, vrstami in mejami (spo)znanja.

Predmet seznanja študentke in študente s/z:
- temeljnimi spoznavnoteoretskimi vprašanji;
-zgodovinskim razvojem spoznavne teorije;
- različnimi teoretskimi pristopi v spoznavni teoriji;
- odnosom med spoznavno teorijo in drugimi filozofskimi disciplinami (zlasti metafiziko in filozofijo duha);
- odnosom med spoznavno teorijo in drugimi znanostmi (zlasti kognitivno znanostjo in zgodovino; problem naturalizacije in historizacije epistemologije);
- socialno, feministično, postmodernistično kritiko klasične spoznavne teorije;
- alternativni pristopi k (spo)znanju.

Snov predmeta vsebuje:
- pomen znanja v sodobni družbi;
- narava, pogoji in vrste znanja;
- klasično definicijo znanja (upravičeno resnično prepričanje) in njene kritike;
- problem skepticizma (antični in novoveški skepticizem);
- spoznavni viri (zaznava, sklepanje, spomin, pričevanje, introspekcija, intuicija, empatija);
- znanje in vrline (vrlinska spoznavna teorija);
- naturalizacija in historizacija spoznavne teorije;
- kritika tradicionalne spoznavne teorije;
- status in narava znanja v znanosti, etiki in religiji.

Pritchard, Duncan (2014). What is this thing called knowledge? Routledge. https://www.investigacoesfilosoficas.com/wp-content/uploads/01-Pritchar…
Ule, Andrej (2001). Logos spoznanja. Sophia. COBISS.SI-ID - 112071936
Platon (2009). Izbrana dela. KUD Logos. COBISS.SI-ID - 248037376
Aristotel (2012). Druga analitika. Založba ZRC. COBISS.SI-ID - 264702976
Descartes, Rene (1973). Meditacije. Slovenska matica. COBISS.SI-ID - 1886465
Berkeley, George (1976). Filozofski spisi. Slovenska matica. COBISS.SI-ID - 270595
Hume, David (1974). Raziskovanje človeškega razuma. Slovenska matica. COBISS.SI-ID - 1886721
Kant, Immanuel (1999). Prolegomena. DZS. COBISS.SI-ID - 79742720
Nietzsche, Friedrich (1992). »O resnici in laži v zunajmoralnem smislu«. Nova revija, let. 11, št. 121/122, str. 618–624. COBISS.SI-ID – 47344896 (članek) in 4435458 (revija)
Russell, Bertrand (1957). Problems of philosophy. Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 25021026