Struktura ruskega jezika – sintaksa

Struktura ruskega jezika – sintaksa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Uvod v sintakso, različni pristopi pri sintaktičnem opisu. Besedna zveza. Sintaktična vez (ujemanje, upravljanje, primik). Stavek in stavčni členi. Stavčna analiza. Prosti stavek, zloženi stavek. Tipi priredij in podredij.
Opis izbranih sintaktičnih struktur s poudarkom na nekaterih razlikah med slovenščino in ruščino. Aktualna členitev stavka, besedni red.

Jakopin, F. Slovnica ruskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS. 1968. COBISS.SI-ID - 5872897
Russkij jazyk : ènciklopedija. 3. izd., pererabotannoe i dopolnennoe. Moskva : AST-PRESS ŠKOLA, 2020. COBISS.SI-ID 46475273
Русская корпусная грамматика. Russkaja korpusnaja grammatika. http://rusgram.ru/new/
Timberlake, A. A reference grammar of Russian. Cambridge : Oxford University Press, 2011. COBISS.SI-ID – 62794594
Uhlik, M. Žele, A. Rusko-slovenska skladnja : propozicijska in medpropozicijska razmerja. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022. COBISS.SI-ID 105814531
Национальный корпус русского языка. Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. https://ruscorpora.ru/
Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка. Moskva: Agar. 2000. COBISS.SI-ID - 31387234

Priporočena literatura:
Bailyn, J. F. The Syntax of Russian. Cambridge: Cambridge University Press. 2012.
Глазунова, О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях, Синтаксис. Sankt Peterburg: Zlatoust. 2010.
Тестелец, Я. Г. Введение в общий синтаксис. Мoskva: Izdatel'stvo RGGU. 2001.