Članice in člani

Študentski svet Filozofske fakultete sestavlja 22 članic in članov: po en predstavnik z vsakega oddelka in en podiplomski študent.

Predsedstvo ŠS FF
Živa Gornik, predsednica
Klara Vrabl, podpredsednica
Larina Griessler, podpredsednica
Gregor Gartner, tajnik

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Sal Lavrenčič
Oddelek za arheologijo
Anja Rudež
Oddelek za azijske študije
Laura Barovič Božjak
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Luka Oprešnik
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Živa Gornik
Oddelek za filozofijo
Tonya Žagar Savić 
Oddelek za geografijo
Taja Ivanc
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Larina Griessler 
Oddelek za klasično filologijo
Tjaša Šimunić 
Oddelek za muzikologijo
Nik Keber 
Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Hana Kerin
Oddelek za prevajalstvo
Klara Vrabl
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Gašper Stražišar
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Petra Bolta
Oddelek za psihologijo
Maša Suša 
Oddelek za romanske jezike in književnosti
Lara Oštrbenk
Oddelek za slavistiko
Jure Miholič 
Oddelek za slovenistiko
Tamara Šterk
Oddelek za sociologijo
Nika Gradišek
Oddelek za umetnostno zgodovino
Matej Mali
Oddelek za zgodovino
Gregor Gartner

Doktorski študij
Ina Poteko
Arne Jakob Zakrajšek

SENAT FF

Članice in člane senata iz vrst študentk in študentov najdete na tej povezavi.

Komisija za dodiplomski in magistrski študij (KDMŠ)  
Prodekan študent Marko Durdubakov
Podpredsednica ŠSFF Klara Vrabl
Odbor za študentsko vprašanja in usmerjanje (OŠVU)  
Prodekan študent Marko Durdubakov
Predsednica Študentskega sveta  Živa Gornik
Komisija za doktorski študij (KDRŠ)  
Doktorska študentka Ina Poteko
Komisija za kakovost  
Svetnik ali senator ŠSFF Andraž Fink
Komisija za tutorstvo  
Član Tamara Šterk
Disciplinska komisija za študente  
Član Miha Slatnar
Član Tonya Žagar Savić
Namestnik Gregor Gartner
Namestnik Matej Mali
Komisija za pritožbe  
Senator Nejc Kralj
Senator Vanja Germ
Skrbnik študentskega prostora Tobačna  
Svetnik  Nik Keber
Komisija za priznanja FF  
Član Tjaša Šimunić
Svet OHK  
Svetnik  Živa Gornik
Uredništvo promocijskih gradiv Znanstvene založbe FF  
Član Vid Karlovšek
Plakaterska služba  
Aškrčeva Domen Zabukovnik
Tobačna Jure Miholič
Zavetiška Anja Rudež
Programski svet Humanistike in družboslovja  
Doktorski študent  
Komisija za informacijski sistem  
Član Živa Gornik
Skupina za pripravo jezikovne strategije   
Član Petra Bolta
Skupina za socialna omrežja ŠS FF  
Član Tonya Žagar Savić