Oddelek za zgodovino

Oddelek za zgodovino

Tutorstvo - zgodovina

Tutorji so prvi stik novopečenih brucev s študentskim življenjem. Vsak bruc ob začetku svoje študijske poti dobi starejšega kolega prostovoljca, ki mu pomaga pri prehodu na novo stopnjo izobraževanja. Študentom pomagajo pri reševanju splošnih in specifičnih problemov ter pri uspešnejšem vključevanju v univerzitetno okolje. Sodelujejo pri organizaciji oddelčnih dogodkov in krepijo vezi med študenti in profesorji tako na oddelku kot na fakulteti.

Tutor lahko postane vsak študent po opravljenem 1. letniku študija na FF, svoje poslanstvo tutorji opravljajo prostovoljno, enkrat tekom študija pa ga lahko izberejo kot zunanji izbirni predmet za 3 KT. Vsak tutor je odgovoren oddelčnemu koordinatorju tutorjev, oddelčni koordinatorji pa so odgovorni fakultetnemu koordinatorju.

Tutorji oddelka za zgodovino: Klemen Baronik, Gašper Milost, Monika Ravnjak, Ana Dacar, Karin Lekan, Maj Lesjak, Katarina Papler, Urša Volk, Gaja Zabukovšek Lipovšek, Gregor Gartner, Peter Tull, Vanja Forstner.

Koordinatorica tutorjev na Oddelku za zgodovino:
Tjaša Jazbinšek: splošni mail: tutorstvo@ff.uni-lj.si