Upravljanje knjižnic

Upravljanje knjižnic

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina

Vsebina

• Načrtovanje knjižnic in njenih storitev
• Vrednotenje dela in storitev knjižnic
o Izpopolnjevanje delovnih procesov
o Izpopolnjevanje storitev knjižnice
• Povezovanje knjižnic v sisteme in z drugimi ustanovami v okolju
• Deležniki (nosilci interesov) knjižnice