Usvajanje jezika

Usvajanje jezika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Manouilidou Christina

1. Osnovni pojmi (fenomen usvajanja jezika, slovnični pojmi in omejitve, kritična starost)
2. Metodološka izhodišča
3. Usvajanje fonologije
4. Usvajanje besedišča
5. Usvajanje morfologije
6. Usvajanje skladnje
7. Razlika med usvajanjem jezika ter usvajanjem ostalih kognitivnih zmožnosti
8. Motnje v jezikovnem razvoju
9. Pregled raziskav s področja usvajanja slovenščine

- Berko, J. (1958). The child's learning of English morphology. Word, 14, 150 177. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00437956.1958.11659661
- Golden M. (1996). O Jeziku in jezikoslovju. Filozofska fakulteta. Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Ljubljana. COBISS.SI-ID- 114381056
- Guasti, M.-T. (2002). Language Acquisition: The Growth of Grammar. Cambridge, ??: MIT Press. - Ingram, D. (1989). First Language Acquisition: Method, Description and Explanation. Cambridge: Cambridge University Press. https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/111056485412482
- Herschensohn, M. and J. Young-Scholten (2018) (eds.)The Cambridge handbook of second language acquisition. Cambridge University Press, 2018 https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/68534370#full
- Ingram, D. (1989). First Language Acquisition: Method, Description and Explanation. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fisher, Cynthia. (2002). Structural limits on verb mapping: The role of abstract structure in 2.5-year-olds' interpretations of novel verbs. Developmental Science, 5,56–65.
- Kranjc, Simona, Marjanovič Umek, Ljubica, Fekonja Peklaj, Urška. (2006). Govorni razvoj v zgodnjem otroštvu : razvojne spremembe med 3. in 4. letom otrokove starosti = Language development in early childhood : developmental changes between the ages of three and four. (Slavistična revija, letn. 54, pos. št.). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, str. 351-367, 727-744. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-D7EXJ5RA/4ae0b679-6c48-4b12-9…
- Trehub, S. E. (1976). The discrimination of foreign speech contrasts by infants and adults. Child Development, 47, 466– 472.