Uvod v informacijsko znanost

Uvod v informacijsko znanost

Stopnja: 1

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pisanski Jan

• Kratka zgodovina informacijske znanosti.
• Osnovni pojmi informacijske znanosti: podatek, informacija, znanje, informacijska eksplozija, informacijska znanost ...
• Glavna področja informacijske znanosti.
• Sistemi za poizvedovanje:
• vrste sistemov za poizvedovanje (katalogi, citatni indeksi, tematske zbirke, spletni iskalniki...);
• poizvedovanje, brskanje;
• logični operatorji;
• relevantnost;
• odziv in natančnost;
• uporabniški vmesniki (značilnosti in elementi: fasetna navigacija, meni, iskalno okno ...).

Bawden, D., & Robinson, L. (2022). Introduction to information science (2nd ed). Facet Publishing. COBISS.SI-ID - 139918083

Rubin R. E. & Rubin R. G. (2020). Foundations of Library and Information Science. ALA Neal Schumann. COBISS.SI-ID - 71173123