Uvod v informacijsko znanost 2

Uvod v informacijsko znanost 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pisanski Jan

• Spoznavanje področij informacijske znanosti:
• Bibliometrija/informetrija/ scientometrija (s posebnim poudarkom na osnovnih bibliometrijskih zakonih in analizi citiranja).
• Interakcija človeka z računalnikom.
• Informacijsko vedenje.
• Osnove računalniške lingvistike.
• Osnove poizvedovanja po slikah in zvoku.
• Organizacija znanja.
• Temeljni informacijski viri na področju informacijske znanosti.
• Informacijska dejavnost in etika v informacijski dejavnosti.
• Novi trendi na področju informacijske znanosti.

Bawden, D., & Robinson, L. (2022). Introduction to information science. Facet Publishing. COBISS.SI-ID - 139918083

Baeza-Yates, R., & Ribeiro, B. de A. N. (2011). Modern information retrieval : the concepts and technology behind search (2nd ed.). Addison Wesley. COBISS.SI-ID - 24561703

Castelli, V. (2009). Still Image Search and Retrieval. In Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition (pp. 5022-5041). CRC Press. https://mreznik.nuk.uni-lj.si/sl/viri/encyclopedia-of-library-and-infor…

Jokić, M. (2005). Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada. Sveučilišna knjižara. COBISS.SI-ID - 30379362

Nadkarni, P. M., Ohno-Machado, L., & Chapman, W. W. (2011). Natural language processing: an introduction. Journal of the American Medical Informatics Association, 18(5), 544-551. https://academic.oup.com/jamia/article/18/5/544/829676?ref=https%3A%2F%…

Müller, M. (2007). Information retrieval for music and motion (Vol. 2, p. 59). Heidelberg: Springer. https://link-springer-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/book/10.1007/978-3-540-7…

Aktualni prispevki iz domače in tuje strokovne/znanstvene literature.