Uvod v japonsko jezikoslovje 2

Uvod v japonsko jezikoslovje 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Golob Nina, doc. dr. Hmeljak Marija Kristina

Utrjevanje znanja, pridobljenega pri predmetu Uvod v japonsko jezikoslovje 1, o osnovni zgradbi japonščine od pisave, glasoslovja in morfologije preko ravni stavka oz. povedi do besedilne ravni:
- pisava: principi rabe kitajskih pismenk in japonskih zlogovnih pisav;
- glasoslovje: japonske specifike (kratki in dolgi samoglasniki, sistem naglaševanja, protistava s slovenskim glasovnim sistemom);
- besedne vrste in njihove značilnosti,
- skladnja (struktura povedka in aktantov, način, vid in čas, modalnost, besedilni členki).
- temelji besediloslovja japonščine (besedilni členki),
- temelji pragmatike (spoštljivi govor, moški in ženski govor).

- Akamatsu Tsutomu "Japanese phonetics: theory and practice", Lincom Europa, 1997
-Bekeš, Andrej. Pregled japonske slovnice. (skripta - interno oddelčno gradivo).
-Shibatani, M. (1992) Languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press.
-Takubo, N. & Masaoka, T. (1989) Nihongo bunpoo nyuumon (Uvod v japonsko slovnico). Tokyo: Kurosio.