Uvod v klinično psihologijo

Uvod v klinično psihologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Bračič Mark Floyd, izr. prof. dr. Masten Robert

Vsebina

Definicija klinične psihologije. Zgodovina klinične psihologije
Aplikacija in področja klinične psihologije. Opredelitev normalnega in patološkega. Konceptualni okvir klinično psihološke metode.
Teoretični okviri (modeli) klinične psihologije (psihodinamski, model teorije učenja, humanistični pristop, sistemski, razvojni, medicinski …). Etika klinične psihologije.