Uvod v muzikologijo D

Uvod v muzikologijo D

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Barbo Matjaž

• Spoznavanje obsega, ciljev in metode muzikologije.
• Tradicionalno členjenje muzikologije na sistematični in historični del ter področja raziskovanja.
• Posamezne muzikološke poddiscipline: teorija glasbe, estetika, analiza, akustika, fiziologija poslušanja, psihologija, sociologija, lingvistika, ekonomija, etnomuzikologija, pedagogika idr.
• Zgodovinski razvoj historične muzikologije.
• Muzikologija na Slovenskem.

• Barbo, Matjaž. 2016. Uvod v muzikologijo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
• Duckles, Vincent, et al. 2016. »Musicology.« V: Grove Music Online. Ur. L. Macy. Dostop 30. 3., http://www.grovemusic.com.
• Knepler, Georg. 1997. »Musikgeschichtsschreibung.« V: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil 6. Ur. L. Finscher, 1307–1319. Kassel: Bärenreiter-Verlag; Stuttgart: J.-B.-Metzler-Verlags.
• Sachs, Klaus-Jürgen. 1997. »Musiktheorie«, V: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil 6. Ur. L. Finscher, 1714–1735. Kassel: Bärenreiter-Verlag; Stuttgart: J.-B.-Metzler-Verlags.
• Sivec, Jože. 1981. »Razvoj in dosežki glasbenega zgodovinopisja na Slovenskem.« Muzikološki zbornik 17/2: 145–181.
• Stanley, Glenn. 2016. »Historiography.« V Grove Music Online. Ur. L. Macy. Dostop 30. 3., http://www.grovemusic.com.