Uvod v sociologijo I

Uvod v sociologijo I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Podreka Jasna, red. prof. dr. Antić Gaber Milica

Vsebina

Predmet Uvod v sociologijo I postavlja temelje za razumevanje družbe in družbenega, saj študente in študentke seznanja z najpomembnejšimi teoretskimi napori in empiričnimi študijami v zgodovini sociološke misli in aktualnimi družbenimi problemi in vprašanji. Tematizira vprašanja odnosa posameznik – družba; vloga in položaj posameznika v različnih vsakdanjih praksah (otroštvo, mladostništvo, zrelo obdobje, starost) ter v različnih družbenih institucijah (šola, družine, birokratske in druge sodobne organizacije, totalne organizacije).