Šestdeset let v stavbi Filozofske fakultete UL na Aškerčevi

Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ignacij Voje, Prvenka Turk, Slavko Kremenšek, Jelka in Jurij Kunaver so spregovorili o spominih na selitev Filozofske fakultete iz stavbe NUK v novo stavbo leta 1961. Na koncu je nekaj besed o prostorski problematiki FF dodal dekan fakultete Roman Kuhar.