Govorilne ure

1. semester: ponedeljek, 14.40 do 15.40.
2. semester: četrtek, 16.20 do 17.20.

Kabinet

001 ZAVETIŠKA

"Pričujoča monografija ni le zgledno napravljena znanstvena študija, ampak ena prvih družboslovnih oziroma humanističnih raziskav postjugoslovanske stvarnosti, ki se ne izčrpa zgolj v analizi stanja, ampak s svojo širino, inovativnostjo in inspirativnostjo ponuja možnosti konkretnih subverzivnih, emancipatornih in participativnih angažmajev za preseganje sedanjega stanja."

(iz recenzije monografije "Nismo Vaši"; red. prof. dr. Mitja Velikonja)

izr. prof. dr. Alenka Bartulović
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

izr. prof. dr. Alenka Bartulović

Doc. dr. Alenka Bartulović, rojena marca 1981 v Sarajevu, BiH, je doktorica etnoloških znanosti in docentka za področje socialne in kulturne antropologije. Na Univerzi v Ljubljani je leta 2004 zaključila univerzitetni študij etnologije in kulturne antropologije z diplomskim delom: Učiti »zgodovino«, razumeti sodobnost, usmerjati prihodnost: Analiza naracij o vojni na bosansko-hercegovskih tleh v učbenikih narodov Republike Bosne in Hercegovine. Za diplomsko nalogo je bila nagrajena z univerzitetno Prešernovo nagrado. Julija 2010 je zagovarjala doktorsko disertacijo: Identifikacijski procesi v povojnem Sarajevu: Antinacionalizem kot boj za participacijo. Za delo »Nismo vaši!«: Antinacionalizem v povojnem Sarajevu (2013) je prejela nagrado Odlični v znanosti za izjemne znanstvene dosežke na področju antropologije, ki jo podeljuj ARRS.

Od leta 2005 do 2009 je bila mlada raziskovalka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Po zagovoru doktorata je sodelovala pri več znanstveno-raziskovalnih projektih, povezanih z enakostjo spolov, vprašanjem spominjanja, identifikacij, dediščine, transformacij sodobnega podeželja itd. Trenutno se osredinja na moč urbano-ruralnih relacij na Balkanu ter na glasbene prakse (bosanskih) beguncev v Sloveniji. Med drugim je bila vključena v raziskovalno merežo:  RAMSES2: Re?seau d’Excellence des centres de recherche en sciences humaines sur la Me?diterrane?e, La Maison Me?diterrane?enne des Sciences de l'Homme d'Aix-en-Provence (2006-2007). Sodelovala je pri organizaciji številnih mednarodnih konferenc (MESS Mediterranean Ethnological Summer Symposium, 10. bienalna konferenca EASA (2008), itd.), delovala pa je tudi kot koordinatorka oblikovanja medfakultetnega doktorskega s?tudijskega programa Balkanske s?tudije, FF in FDV, Univerza v Ljubljani.

BARTULOVIĆ, Alenka. "Nismo vaši!" : antinacionalizem v povojnem Sarajevu, (Zupaničeva knjižnica, št. 35). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 452 str., ilustr. 

BARTULOVIĆ, Alenka. Representing Gavrilo Princip: tourism, politics and alternative engagements with the memory of the Sarajevo assassination in post-war Bosnia- Herzegovina. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, ISSN 0352-0447, 2018, letn. 47, št. 1, str. 169-191. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/issue/view/615, doi: 10.3986/Traditio2018470109.

BARTULOVIĆ, Alenka, KOZOROG, Miha. Gender and music-making in exile: female Bosnian refugee musicians in Slovenia. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 46, str. 39-55. 

KOZOROG, Miha, BARTULOVIĆ, Alenka. The sevdalinka in exile, revisited : young Bosnian refugees? music-making in Ljubljana in the 1990s (a note on applied ethnomusicology). Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, lip. 2015, vol. 52, no. 1, str. 121-142, ilustr. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=206515

BARTULOVIĆ, Alenka. Islam and gender in post-war Bosnia-Herzegovina : competing discourses and everyday practices of Muslim women. V: HASSENSTAB, Christine M. (ur.), RAMET, Sabrina P. (ur.). Gender (in)equality and gender politics in Southeastern Europe : a question of justice, (Gender and politics series). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan. 2015, str. 274-296. 

BARTULOVIĆ, Alenka, KOZOROG, Miha. Taking up organic farming in (pre-)Alpine Slovenia : contrasting motivations of dairy farmers from less-favoured agricultural areas. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. [Tiskana izd.], 2014, year 20, no. 3, str. 83-102. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2014_3/Anthropological_Notebooks_XX_3_Bartulovic.pdf.

BARTULOVIĆ, Alenka. "S Turčinom imamo stari dug i bolje da ga namirimo" : osmanlijski upadi kroz diskurzivnu optiku slovenačke istoriografije i književnosti i njihova primenljivost u XXI veku. V: JEZERNIK, Božidar (ur.). Imaginarni Turčin, (Biblioteka XX vek, 189). Beograd: Biblioteka XX vek: Knjižara Krug. 2010, str. 161-194.

Celotna bibliografija: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20191115092936-26523.html

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 11. 2024
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

ALUO: Vabilo k sodelovanju

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

05. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: Kdo se boji zajčka? – Slikopisi o gozdnih živalih

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik