Kabinet

v tujini

Lektorji v tujini

mag. Bojana Todorović

Lektorica za slovenščino na Jagelonski univerzi v Krakovu na Poljskem.

KNJIGE

Elżbieta Solak, Barbara Popiołek, Bojana Todorović (ur.), 2018: Słowiańskie przyjemności 2 – Przekraczanie granic. Kraków, Scriptum.

Antoni Cetnarowicz, Dušan Nećak, Stanisław Pijaj, Bojana Todorović (ur.), 2016: W Galicji i nad Soczą. Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej. V Galiciji in ob Soči. Poljaki in Slovenci na frontah 1. svetovne vojne. Kraków, Historia Iagellonica.

Elżbieta Solak, Barbara Popiołek, Bojana Todorović (ur.), 2016: Małe przyjemności: katalog słowiański. Kraków, Scriptum.

Rada Lečič, Slovenski glagol: Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov: Czasownik słoweński. Podręcznik morfologiczny i słownik czasowników sloweńskich. Prevod: Bojana Todorović. Ljubljana: Založba ZRC, 2011.

ČLANKI

Język sloweński. V: B. Oczkowa, E. Szczepańska, T. Kwoka (ur.), Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. S. 325-352.

Slovenščina kot nadaljnji jezik v okviru študija slavistike. V: J. Baluch, M. Papież (ur.), Nauczanie języków pokrewnych, Kraków 2009. S. 111-125.

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

15. 12. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Arheometrična delavnica za keramiko

13. 12. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev možnosti študija v Franciji

08. 12. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca Študije keramike v Sloveniji

07. 12. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Alumniteka: Srečanje jezika in tehnologije

05. 12. - 07. 12. 2023
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoči predavanji dr. Valerija Barada na Oddelku za sociologijo