Govorilne ure

petek, 9.40-10.30 po predhodni najavi po el. pošti

Kabinet

112

Oddelek za zgodovino

prof. dr. Marta Verginella

Izobrazba:

 • 1995: doktorica znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino)
 • 1984: univerzitetno diplomirana zgodovinarka (Univerza v Trstu, Leposlovna fakulteta, Oddelek za zgodovino)

Akademska in poklicna kariera:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2006–: redna profesorica za slovensko in občo novejšo zgodovino
 • 2001–2006: izredna profesorica za slovensko in občo novejšo zgodovino 
 • 1997–2001: docentka za slovensko in občo novejšo zgodovino
 • 1992/93–1995/96: asistentka sociologije kulture na Oddelku za sociologijo 

Gostovanja v tujini

 • april–maj 2005: gostujoča profesorica na Mediteranski katedri Univerze v Valenciji - Program kurzov 2005 Univerza v Valenciji (catedra UNESCO, catedra MEDITERRANIA)- v okviru tega ciklus predavanj z naslovi "Fenomen migratori en un area multietnica. Aproximacions i fonts", "Migracions i mobilitat entre els segles XIX i XX" in "Migracions i ús politic de la historia entre Italia i la ex Iugoslavia"

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2017–2022: vodja evropskega raziskovalnega projekta EIRENE – Povojne tranzicije v perspektivi spola. Primer severozahodnega jadranskega prostora
 • 2014–2017: vodja ARRS projekta Ženske in prva svetovna vojna
 • 2014–2016: vodja ARRS projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941) 
 • 2009–2012: vodja ARRS projekta Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem
 • 2016–2018: članica ARRS raziskovalnega projekta Oborožena meja: Politično nasilje v severnem Jadranu 1914–1941, vodja: dr. Borut Klabjan
 • 2011–2014: članica ARRS raziskovalnega projekta Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk
 • 2004–2007: članica INTERREG projekta IIIA/Phare CBC Italia_Slovenia Dalla terra divisa al confine ponte. Frattura e collaborazione nelle aree di confine tra Italia e Slovenia nel secondo dopoguerra (1945–1965)
 • 1997–2001: članica ARRS raziskovalnega projekta Epistemične preobrazbe in institucionalni razvoji v humanistiki
 • 1997–1999: članica ARRS raziskovalnega projekta Dinamike političnega dogajanja, ideoloških in kulturnih premikov ter družbeno-gospodarski in etničnih sprememb na Tržaškem v 19. in 20. stoletju
 • 1999– : članica ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

Članstvo v interesnih združenjih

 • Slovenska Nacionalna Matica Ljubljana
 • Slovenski raziskovalni inštitut Trst
 • SISSCO

Druge vloge na strokovnem področju

 • Članica znanstvenega odbora Civico Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez, Trst
 • Članica uredništva revije Passato e presente, januar 2021
 • Predsednica za Humanistične vede, članica Znanstvenoraziskovalnega sveta ved, ARRS

Nagrade in štipendije

 • 2019: Remarque institute, visiting fellow, New York University, Združene države Amerike
 • 2002: École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France
 • 1994: Alpe Adria scholarship, Univerza v Celovcu, Avstria

Priznanja

 • 2017: Priznanje za posebne raziskovalne dosežke, Študentski svet Filozofske fakultete 
 • 2018: Priznanje filozofske fakultete za enkratni dosežek oziroma dogodek - pridobitev ERC Advanced Grant projekta EIRENE
 • 2019: Zlata plaketa UL, za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja

Verginella, Marta. 2019. "Political remake of Slovenian history and trivialisation of memory". v: Luthar, Oto (ur.), Uhl, Heidemarie (ur.). The memory of guilt revisited : the Slovenian post-socialist remembrance landscape in transition. Göttingen: V & R unipress, cop. 2019. Jg. 46, h. 2, str. 189-204, 295.

Verginella, Marta. 2018. La mobilità femminile tra confini politici e nazionali nell'area alto-adriatica tra Ottocento e Novecento. DEP : deportate, esuli, profuge. nov. 2018, n. 38, str. 69-82.

Verginella, Marta (urednik). 2017. Slovenka : prvi ženski časopis (1897-1902). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Verginella, Marta. 2016. “Succession choices of small farmers and women farmers' wills in the area around Trieste in the nineteenth century.”In The History of Families and Households: Comparative European Dimensions edited by Silvia Sovič,  Pier Paolo Viazzo, Pat Thane, 207–231  Leiden; Boston: Brill.

Verginella, Marta. 2015. La guerra di Bruno: l'identità di confine di un antieroe triestino e sloveno (Saggi, Storia e scienze sociali). Roma: Donzelli.

Verginella, Marta. 2015. “Displacement and cultural borders in the Great War: bitterness of the refugee experience in the native country or abroad.” Acta Histriae 23, št. 3: 357–376.

Verginella, Marta. 2008. Il confine degli altri: la questione giuliana e la memoria slovena (Saggine, 112). Roma: Donzelli.

Verginella, Marta. 2006. Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

17. 10. - 26. 10. 2023
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na ogled kratkega dokumentarnega filma Koliko pa ti šteješ?

10. 10. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca o zdravi dolgoživosti

05. 10. - 15. 10. 2023
Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kako si v odnosih?

05. 10. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev knjige: »Vsakdo mora imeti priliko, da udejstvi vse svoje telesne in duševne moči.« Milko Brezigar in prvi slovenski program narodnega gospodarstva