Kabinet

v tujini

Lektorji v tujini

mag. Pavel Ocepek

Mag. Pavel Ocepek, rojen 29. 06. 1977 v Celju, sem leta 2002 končal študij enopredmetne slovenščine s književnostjo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in si pridobil naziv profesor slovenskega jezika in književnosti. Po diplomi sem se pod mentorstvom izr. prof. dr. Silvije Borovnik posvetil podiplomskemu študiju sodobne slovenske dramatike na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2006 sem zaključil študij z magistrsko nalogo Dramatika Drage Potočnjak in si pridobil naziv magister znanosti s področja literarnih ved. Od leta 2017 sem doktorski študent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za slovenistiko pri prof. dr. Mateji Pezdirc Bartol in pri prof. dr. Alojziji Zupan Sosič, kjer pripravljam doktorsko disertacijo z naslovom Seksualnost v slovenski dramatiki.

Od septembra 2003 sem zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik in opravljam dela in naloge učitelja slovenščine na tuji univerzi. 12 let ( 2003 – 2015) sem  poučeval slovenski jezik na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Univerzi Gent v Belgiji, in sicer na Oddelku za slavistiko in vzhodnoevropske študije Filozofske fakultete. Hkrati pa sem kot zunanji sodelavec honorarno poučeval slovenski jezik na institucijah Evropske unije (Evropski Svet, Evropska Komisija, Evropsko sodišče). Tako za Univerzo Gent kot tudi za Evropsko unijo sem ob poučevanju po Evropskem jezikovnem okvirju pripravljal študijske programe za učenje slovenščine na vseh nivojih (A1 – C2). Ob tem sem bil tudi vodja ekspertne skupine, ki je za Evropsko unijo pripravila teste preverjanja znanja na nivoju C1/C2, in sicer za izbirne postopke prevajalcev in tolmačev za institucije Evropske unije.

Ob poučevanju na Univerzi Gent sem strokovno skrbel za lektorat (kulturni projekti, strokovna srečanja, organizacija gostovanj profesorjev, skrb za izmenjavo študentov v okviru Erasmus programa in bil somentor pri 18 magistrskih nalogah.

Zdaj pa že 5 leto (od leta 2015) delujem na Univerzi Sarajevo (Bosna in Hercegovina), in sicer na Oddelku za Slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, kjer sem prvi učitelj po 25 letih. Ob ponovnem odprtju lektorata sem vzpostavil delovanje lektorata in pripravil študijske programe.  Slovenščino poučujem na podiplomskem programu v okviru oddelka in kot izbirni predmet v okviru fakultete ter fakultativno študente s celotne Univerze Sarajevo.

Ob tem se na področju slovenščine kot drugi in tuji jezik nenehno strokovno izpopolnjujem, in sicer na izobraževalnih srečanjih, ki jih Univerza v Ljubljani pripravlja za učitelje. Že 8 let pa sem tudi predstavnik učiteljev slovenščine na tuji univerzi v okviru programa Slovenščina na tuji univerzi, ki deluje v sklopu Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, in dejavno soustvarjam politiko razvoja mreže lektoratov ter se vključujem v reševanje delovnopravnega položaja učiteljev.

V času študija in službovanja na obeh lektoratih sem napisal, objavil in uredil naslednja znanstvena in strokovna besedila, ki so tudi v Cobbisu:

2002: Duhovna drama in parateater v misteriju Prebujenje v svetlobo Vilija Ravnjaka. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru;

2003: Parateater in duhovna drama v misteriju Prebujenje v svetlobo Vilija Ravnjaka. Jezik in slovstvo, letn. 48, št. 1. 21-30; 2005: Dramatika Drage Potočnjak. Magistrsko delo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru;

2005: Dramatika Drage Potočnjak. Magistrsko delo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru;

2015: Škorci in Excelova gostovanja ali nujen odmik od lastnega. Literatura, 293/XXVII;

2019: ur: Govor drugih: Savremena slovenska književnost: poezija, proza, dramatika: esej, izbor lit. odlomkov Pregled sodobne slovenske literature. Sarajevo: Život, letn. LXVII, ŠT. 1-2. str., 278-385, prev. Dejan Tešić.

V 16 letih delovanja na obeh lektoratih sem pripravil številne kulturne projekte: Organizator kulturnih dogodkov v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Belgiji in Sarajevu: »Mejniki slovenskega jezika, književnosti in kulture« (Znanstvena konferenca, klavirski recital in razstava  »Growing book«) (Gent 2004) „Trubariada” ( Znanstvena konferencia in izvedba monodrame igralca  Anatola Šterna) (Bruselj 2008) “Red Landscape” (slikarska razstava Klementine Golija in literarni performans pesnice Lucije Stupice, (Gent/Bruselj 2011). Organizacija filmskih večerov, predstavljanje sodobnega slovenskog filma: Gent: marec 2004, maj 2005, november 2005, december 2008, marec 2010, november 2012, december 2014. Sarajevo: november 2015, maj 2017, marec 2018, marec 2019. Organizacija  literrnih turnej in priprava ter vodenje literarnih večerov v knjigarnah, kulturnih centrih:  Lucija Stupica - 2006,  Boris  A. Novak, Gorazd Kocijančič, Aleš Šteger, Nejc Gazvoda in Mitja Čander -   2008, Maja Gal Štromar - 2008, Tomaž Šalamun – 2009, Drago Jančar -  2009, Draga Potočnjak – 2012, Katja Perat – 2012, Dušan Šarotar – 2013, Gabrijela Babnik – 2013, Miha Mazzini – 2014, Barbara Korun – 2014,  Barbara Pogačnik, Gregor Podlogar, Andrej Hočevar in Karlo Hmeljak – 2014, Barbara Korun – 2017, Lucija Stupica – 2017, Maja Vidmar, Veronika Dintinjana, Alja Adam, Ana Svetel, Ana Pepelnik, Nataša Velikonja – 2019. Organizator prevajalskih delavnic v sodelovanju s Tanjo Mlaker,  objavljene pravljice Svetlane  Makarovič na CD-u, (Gent 2009, 2010, 2011). Pomoč in svetovanje pri prevodu zbirke poezije  Barbare Korun: Sodihanje – Amsterdam 2016, pomoč in svetovanje pri prevodu zbirke sodobne poezije  slovenskih pesnic Grad Oslikan balonima i kišom – Sarajevo 2019 . Vodja in soavtor razstave „Sledi, ki ostajajo“, ki je nastala ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja in ob 85-letnici delovanja Slovenskega društva Cankar Sarajevo.

Že v srednji šoli sem se pričel aktivno ukvarjati z gledališčem kot izraznim medijem, zato sem v šolskem letu 1994/95 v Ljubljani obiskoval Dramsko šolo Barice Blenkuš, s prihodom v Maribor pa sem se vključil v študentsko kulturno življenje tako v okviru Filozofske fakultete kot tudi Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Ves čas sem se posvečal pisanju poezije, v letih 1998 in 1999 sem pripravil celovečerna avtorska literarna performanca, in sicer V rosi se brusi kosa (Maribor, 1998) in Bog in suženj ali zapis iz peska (Sevnica, 1999), hkrati pa sem prejel dve nagradi za najboljšo poezijo leta v okviru natečaja Študentske organizacije v Mariboru. Svojo gledališko pot sem nadaljeval v Dramskem studiu Vilija Ravnjaka v okviru Drame SNG Maribor, s Petrom Boštjančičem v KUD Studio gledališče Maribor in samostojno kot lektor, igralec, asistent režije in režiser: lektor in igralec v predstavi »Antigona« (Sofokles), v režiji Petra Boštjančiča (2001), »Na dnu«  (Maksim Gorki), v režiji Petra  Boštjančiča (2002); igralec v predstavi  »Filio ni doma«  v režiji Damjira Zlatara Fraya (2002), SNG Drama Maribor; asistent režije in lektor v monodrami   »Sizif na begu«  Ptujsko gledališče (2002). V okviru lektoratov v Gentu in Sarajevu pa sem s študenti pripravil naslednje uprizoritve: režija avtorskega literarnega performansa “Čas je, da gremo” (Gent 2004); režija avtorskega literarnega performansa “Odrasli in otrok”, (Kraljevi konzervatorij, Bruselj 2011); režija avtorskega literarnega performansa “Večglasje”, (Kraljevi konzervatorij, Bruselj 2012); režija  drame »Danill Charems« (Backstage, Gent 2005); režija  drame Junak našega časa” (Backstage, Gent 2006); režija  drame Na široki cesti” (A.P. Čehov), (Backstage, Gent 2007); režija drame Češnjev vrt” (A.P. Čehov), (Backstage, Gent 2008); režija drame “ Dogodek v mestu Gogi” (Slavko Grum), (Larf, Gent 2014, Bunker, Ljubljana 2014); Režija avtorskega literarnega performansa “Put u ljubav i još malo dalje” (Rektorat Univerze Sarajevo, 2015); režija avtorskega literarnega performansa “Rjeći od kojih pletemo rukavice” (Filozofska fakulteta Sarajevo, 2017); režija avtorskega literarnega performansa “Krug kojemu nema kraja” (Filozofska fakulteta Sarajevo, 2017).

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 11. 2024
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

ALUO: Vabilo k sodelovanju

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

05. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: Kdo se boji zajčka? – Slikopisi o gozdnih živalih

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik