Kontakt

+386 1 2411 130
ziva.kos@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Četrtek: 12.10 - 13.00, kabinet 443B
Po predhodnem dogovoru po e pošti.

Kabinet

442/B

Oddelek za sociologijo

doc. dr. Živa Kos

Dr. Živa Kos je docentka na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Doktorirala je na Pedagoški fakulteti UL, na temo ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v edukaciji. Je sodelavka Centra za študij edukacijskih politik (CEPS).

 

Raziskovalno se ukvarja s področjem edukacije, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, edukacijskimi politikami, sodelovalnimi skupnostmi na področju edukacije, izobraževanjem učiteljev, sociologijo družine in enakostjo spolov. Vključena je bila oz. je še v različne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte, ki se ukvarjajo z vprašanji edukacije, med drugim:

  • Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru,
  • Preparing teachers for diversity: the role of initial teacher education,
  • Systems approach for better education results ,
  • Gearing roles – spremljanje in spreminjanje neenakosti spolov v visokem šolstvu.

 

Dr. Živa Kos raziskovalno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah in je članica Slovenskega sociološkega društva.

 

Je avtorica in soavtorica različnih znanstvenih in strokovnih del povezanih z vprašanji edukacije.

 

Izbor objav:

 

KOS, Živa, TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Schools and the collaborative commons. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-sep. 2019, vol. 56, no. 3, str. 896-910, 951.

KOS, Živa, TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Možnosti in meje konceptualizacij ter praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 29-49.

 KOS, Živa. Družboslovje in možnosti formacije subjekta. Sodobna pedagogika. okt. 2018, letn. 69 = 135, št. 3, str. 48-60.

GABER, Slavko, KOS, Živa, TAŠNER, Veronika. Premene v družbi, spremembe v šoli. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 75-93.

TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Vzpostavljanje edukacijske meritokracije kot vodilne racionalnosti sodobnega izobraževanja v neoliberalno orientiranih družbah. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 51-73

KOS, Živa, GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Šole kot središča skupnosti. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 63-70.

KOS, Živa, GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Sodobnost potrebuje družbo in institucije. V: DOUGLAS, Mary. Kako mislijo institucije. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. Str. 135-150. Temeljne razprave.

 KOS, Živa, GABER, Slavko. Izzivi spremljanja in zagotavljanja kakovosti : med starimi in novimi racionalnostmi ter v iskanju produktivnih oblik varnosti. V: GABER, Slavko (ur.), KOS, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015. Str. 12-21.

GABER, Slavko, KOS, Živa. Zagotavljanje kakovosti kot del dispozitiva varnosti. V: KOS, Živa (ur.), GABER, Slavko (ur.). Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. Str. 10-36.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju