Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 1

Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Komarova Tatjana, lekt. Spanring Poredoš Marina, lekt. Urbas Janja

A – Obravnavanje publicističnega jezika v okviru dveh večjih tematskih sklopov (politika, pravo). Posebna pozornost je namenjena jezikovnim posebnostim tega stila (deležja, deležniki, pasivne konstrukcije, zamenjava glagolov z zvezami glagola in samostalnika, uporaba nesestavljenega presežnika, aktualizacija fraz in pregovorov, istočasna uporaba pogovorne in visoke knjižne leksike, stalne besedne zveze, .....) in vsebini, ki posreduje informacijo o socialnopolitičnem in kulturnem življenju v današnji Rusiji.
B – Uvajanje v «oficialjno-delovoj stilj» z zgledi poslovnih dopisov. Pri slovničnih strukturah je poudarek na števnikih, rabi nedoločnika, »verigi« rodilnikov, predlogih in časovnih določilih, značilnih za to zvrst.
C – Branje in analiza odlomkov proznih del in poezije ruskih avtorjev 19.-21. st. sta poleg pojasnjevanja značilnih leksikalno-slovničnih aspektov (npr.: arhaičnih besed in konstrukcij, frazeoloških izrazov idr.) ter stilističnih sredstev, bistvenih za razumevanje vsebine odlomka, osredotočena na aktivno, ustvarjalno govorno dejavnost študenta in vodeno iskanje ustreznega pomena in smisla.

Пособия по грамматике:
О.И. Глазунова: Грамматика русского языка в упражнeниях и коммeнтариях. Mорфология. Санкт-Пeтeрбург “Златоуст”, 2000, str. 196-216. COBISS.SI-ID 2423101
Г. А. Битехтина, Е. А. Зелинская, Л. П. Клобукова: По-русски - без ошибок! (Пособие по грамматике русского языка для иностранных учащихся), str. 41-43, 151-158.
http://www.tnu.in.ua/study/refs/d179/file1331376.html?ysclid=lmj5uhr3ie…
И. В. Одинцова, Н. М. Малашенко, Е. Л. Бархударова: Рабочая тетрадь по русской грамматике (Для иностранных учащихся), str.92-115.
https://books.google.ru/books/about/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B…

Учебники:
А. Н. Богомолов: Новости из России-2009. Русский язык в средствах массовой информации. Москва 2009. 6-101, 166-187. COBISS.SI-ID 46460514
С. Хавронина, А. Широченская: Русский язык в упражнениях, «Русский язык», 2012, 234-253 COBISS.SI-ID 31908445
С.И. Дeрягина, E.В. Mартынeнко, И.И. Гадалина, Н.П. Кирилeнко: В газeтах пишут .... Mосква, 104-110. https://www.scribd.com/document/380397169/%D0%B2-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%…
А. К. Демидова‚ Е. А. Смирнов: Руская коммерческая корреспонденция. Mосква 1985, str. 93 - 145 COBISS.SI-ID 57515106
Н.В. Кулибина: Читаем стихи русских поэтов. Пособие по обучению чтению художественной литературы. – 2–е изд.‚ Испр. – СПб: «Златоуст»‚ 1999. с. 53-95.
https://aldebaran.ru/download/v_kulibina_n/kniga_chitaem_stihi_russkih_…
Русская классика https://mybook.ru/catalog/klassika/russkaya-klassika/?cursor=cj0xJnA9MS…
Онлайн Библиотека Русской классической литературы https://xn----7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/

Словари:
А. Н. Тихонов, ..: Словарь-справочник по русскому языку. Москва: «Словари» 1995. COBISS.SI-ID 2223458
Н. Г. Комлев: Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и толкованием). Издательство Московского университета 1995. COBISS.SI-ID 1897570
В.П. Сомов: Словарь редких и забытых слов.– Москва: ООО «Издательство Астрель»‚ ООО «Издательство АСТ»‚ 2009 COBISS.SI-ID – 39376482

Priporočena literatura:
A. Klemenčič, J. Urbas: Ruska poslovna korespondenca. Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2024 (V TISKU)

Gradivo, objavljeno v elektronski učilnici.