Antični mit in evropska literatura

Antični mit in evropska literatura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Snoj Vid

Opredelitev pojmov »antični mit« in »evropska literatura«.
Pregled teorij mita od antike do zdaj.
Geneza mita: ustni in zapisani mit.
Upodobitve osrednjih mitov (mita o Odiseju, Prometeju, Sizifu, Ojdipu, Antigoni, Medeji, Orfeju, Narcisu itn.) v antični (grški ep, tragedija, grška in rimska lirika) ter srednjeveški in novoveški evropski literaturi (od srednjeveškega epa in moralke do modernega romana, eksistencialne drame, moderne lirike in eseja); zgledi tudi iz slovenske literature in drugih umetnosti (slikarstva, kiparstva, glasbe). Antični mit v moderni kulturi (psihoanaliza, eksistencializem).

- Luc Brisson, Indroduction a la philosophie du mythe, 1. zv.: Sauver les mythes. Pariz 1996.
- Pierre Brunel (ur.), Companion to Literary Myths, Heroes and Archetypes. London in New York 1992.
- Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos. München 1985.
- George A. Kennedy (ur.), The Cambridge History of Literary Criticism, 1. zv. Cambridge 1989.
- Christoph Jamme, Indroduction a la philosophie du mythe, 2. zv.: Époque moderne et contemporaine. Pariz 1995.
- Janko Kos, Recepcija antičnih mitov v slovenski literaturi. Poligrafi 3003, št. 31–32, 149–169.
- Hans-K. in Susanne Lücke, Antike Mythologie. Der Mythos und seine Überlieferung in Literatur und bildender Kunst. Reinbek bei Hamburg 1999.
- Hans-K. in Susanne Lücke, Helden und Gottheiten der Antike. Der Mythos und seine Überlieferung in Literatur und bildender Kunst. Reinbek bei Hamburg 2002.
- E. M. Meletinski, Poetika mita. Beograd 1983.
- Vid Snoj in Tomo Virk (ur.), Antični mit in literatura. Poligrafi 2003, št. 31–32.
- Lutz Walther (ur.), Antike Mythen und ihre Rezeption. Ein Lexikon. Leipzig 2003.