Projektor

Vizitka CPI

Kontakti Centra za pedagoško izobraževanje FF.

 

Naslov

 

Center za pedagoško izobraževanje
Filozofska fakulteta
Aškerčeva cesta 2
1000 Ljubljana
Uradne ure 11.00–13.00 (ponedeljek–petek)
Soba 508 (5. nadstropje)
Predstojnica red. prof. dr. Cirila Peklaj
Vodja službe doc. dr. Mojca Leskovec
T: 01 241 10 47
E: mojca.leskovec@ff.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka

Urška Gruden
T: 01 241 10 48
E: ursa.gruden@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavka Mihaela Hojker
T: 01 241 10 49
E: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavka

Petra Teslić
T: 01 241 10 46
E: petra.teslic@ff.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka

Nina Tušek
T: 01 241 10 67
E: nina.tusek@ff.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka

Petra Novak
T: 01 241 15 82
E: petra.novak@ff.uni-lj.si

   
Svet CPI-ja

izr. prof. dr. Marko Radovan
prof. dr. Cirila Peklaj,
prof. dr. Monika Govekar Okoliš, 
prof. dr. Melita Puklek Levpušček,
lekt. dr. Amalija Maček,
prof. dr. Mojca Smolej,
prof. dr. Danijela Trškan,
prof. dr. Polona Vilar,
Urška Gruden.

 

PRIJAVA NA JEZIKOVNE TEČAJE 2022/23

Filozofska fakulteta ponuja tečaje iz več kot 30 klasičnih in modernih jezikov.