Jezikovni tečaji

Filozofska fakulteta ponuja tečaje iz več kot 30 klasičnih in modernih jezikov.

Jezikovni tečaji 

Filozofska fakulteta v študijskem letu 2021/22 razpisuje tečaje iz skupno 31 klasičnih in modernih jezikov: albanščine, angleščine, arabščine, bolgarščine, češčine, esperanta, francoščine, hrvaščine, italijanščine, japonščine, katalonščine, kitajščine, korejščine, latinščine, madžarščine, makedonščine, nemščine, nizozemščine, norveščine, nove grščine, poljščine, portugalščine, romunščine, ruščine, slovaščine, srbščine, stare grščine, stare indijščine (sanskrta), španščine, švedščine in turščine. Izvajajo jih ustrezno usposobljeni in izkušeni predavatelji in predavateljice

Splošni tečaji potekajo na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni, ki se delijo na podravni. Poleg tečajev splošnega jezika se pri modernih jezikih razpisujejo tudi tečaji konverzacije. Tečaji se izvajajo v skupinah od pet do 15 udeležencev in udeleženk, obsegajo 60 ur ter potekajo enkrat tedensko med ponedeljkom in četrtkom v poznih popoldanskih oz. večernih urah na srečanjih po 90 minut. Udeleženke in udeleženci ob redni udeležbi, tj. vsaj 70% prisotnosti, po zaključku tečaja prejmejo potrdilo o udeležbi.

Če jezikovnega tečaja na Filozofski fakulteti še niste obiskovali in tako ne veste, katera skupina bi vam ustrezala, predlagamo, da se pri modernih jezikih za začetek samoocenite po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira, nato pa v spodnji razpredelnici preverite, kateri ravni ustreza posamezna skupina:

Skupina

Raven SEJO

začetna

A1

nadaljevalna 1

A2.1

nadaljevalna 2

A2.2

izpopolnjevalna 1

B1.1

izpopolnjevalna 2

B1.2

izpopolnjevalna 3

B2.1

izpopolnjevalna 4

B2.2

konverzacija

B1/B2

konverzacija plus

B2/C1

Jezikovni tečaji se v študijskem letu 2021/22 pričnejo v tednu od 2. do 8. novembra, vpis pa je mogoč do petka, 15. oktobra. Na spodnjem urniku izberite želeni jezik ter vrsto in ustrezno raven tečaja, nato pa izpolnite spletno prijavnico. Dijaki in dijakinje ter študenti in študentke prijavnici priložite tudi skenirano kopijo potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 2021/2022; če potrdila še nimate, priložite izjavo in nam potrdilo naknadno posredujte prek e-pošte.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 15 udeležencev in udeleženk, se bodo prijave zaprle, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Jezik

Predavatelj(ica)

Stopnja

Termin in trajanje

ALBANŠČINA

Aleksandar Trifunović

začetna

** kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Aleksandar Trifunović

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 18.50–20.25

2. 11. 2021–28. 6. 2022

ANGLEŠČINA

Petra Novak

izpopolnjevalna 1

*spletna izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

sprememba urnika: 
PON 19.40 –21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Tina Matić

izpopolnjevalna 2

*spletna izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

  Petra Novak

izpopolnjevalna 3

*spletna izvedba

PON 18.00–19.35

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Petra Novak

izpopolnjevalna 4

*spletna izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Petra Novak

konverzacija

*spletna izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

ARABŠČINA

Sara Bevc Jonan

začetna

*spletna izvedba

PET 17.30–19.00

5. 11. 2021–1. 7. 2022

 

Sara Bevc Jonan

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

ČET 17.30–19.00

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

Sara Bevc Jonan

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

TOR 17.30–19.00

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

ČEŠČINA

Bojana Petković

začetna

** kombinirana izvedba

ČET 17.10–18.45

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

Bojana Petković

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

TOR 17.10–18.45

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Zdenka Kohoutkova

konverzacija

** kombinirana izvedba

informativno

ESPERANTO

dr. Simona Klemenčič

začetna

** kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

FRANCOŠČINA

Dijana Ćorković

začetna

*spletna izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

skupina je zapolnjena

  Dijana Ćorković

začetna

*spletna izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Katja Vidmar Knafeljc

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

PON 18.00–19.35

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Katja Vidmar Knafeljc

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Vesna Čeh Štok

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

PON 18.50–20.25

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Katarina Paternost

izpopolnjevalna 2 

** kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

 

Vesna Čeh Štok

izpopolnjevalna 3

** kombinirana izvedba

SRE 19.40-21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

lekt. mag. Anne-Cécile Lamy-Joswiak

konverzacija

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. mag. Anne-Cécile Lamy-Joswiak

konverzacija plus

** kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

HRVAŠČINA

lekt. Sanja Pešorda

začetna

*spletna izvedba

TOR 18.50–20.25

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. Sanja Pešorda

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

informativno

ITALIJANŠČINA

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 18.00-19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

skupina je zapolnjena

  lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

začetna

** kombinirana izvedba

ČET18.00-19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

skupina je zapolnjena

  lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. mag. Daša Stanič

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

 

Jošt Jesenovec

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

TOR 18.50–20.25

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

 

lekt. mag. Daša Stanič

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. mag. Daša Stanič

izpopolnjevalna 5

** kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

JAPONŠČINA

asist. dr. Nina Golob

začetna

** kombinirana izvedba

 

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

asist. dr. Nina Golob

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

asist. dr. Nina Golob

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

KATALONŠČINA

lekt. mag. Hristina Vasić Tomše

začetna

** kombinirana izvedba

ČET 17.10–18.45

6. 1. 2022–14. 7. 2022

KITAJŠČINA

Xiao Li

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 18.50–20.25

 

Xiao Li

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

informativno

KOREJŠČINA

asist. mag. Eva Vučkovič

začetna

** kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

asist. mag. Eva Vučkovič

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

Saška Rovšnik

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Saška Rovšnik

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

 

Saška Rovšnik

izpopolnjevalna 2

** kombinirana izvedba

 

PON 18.00–19.35

8. 11. 2021–4. 7. 2022

LATINŠČINA 

Ana Ratajc

začetna

*spletna izvedba

SRE18.00–19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Ana Ratajc

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

MADŽARŠČINA

lekt. Tamas Kruzslicz

začetna

** kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

MAKEDONŠČINA

Emilija Neshkoska

začetna

** kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Emilija Neshkoska

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

NEMŠČINA

dr. Tina Štrancar

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

skupina je zapolnjena

  dr. Tina Štrancar

začetna

** kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

PON 18.50–20.25

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

Tanja Miklič

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Manja Grad

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 18.00-19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Manja Grad

izpopolnjevalna 2

** kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

dr. Tina Štrancar

izpopolnjevalna 3

** kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

 

dr. Tina Štrancar

izpopolnjevalna 4

** kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

dr. Tina Štrancar

konverzacija

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

dr. Tina Štrancar

konverzacija plus

** kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

NIZOZEMŠČINA

mag. Maya Choghari

začetna

*spletna izvedba

SRE 19.40-21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 18.00-19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

mag. Maya Choghari

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

PON 19.40-21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

NORVEŠČINA

Christian Moe

začetna

*spletna izvedba

informativno

 

Christian Moe

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

SRE 19.40-21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

 

Christian Moe

nadaljevalna 2*

spletna izvedba

TOR 19.40-21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

NOVA GRŠČINA

Emmanouil Perakis

začetna

** kombinirana izvedba

SRE 18.00-19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Emmanouil Perakis

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

SRE 19.40-21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Emmanouil Perakis

izpopolnjevalna 4

*spletna izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

POLJŠČINA

doc. dr. Lidija Rezoničnik

začetna

** kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

PORTUGALŠČINA

Lana Klopčič

začetna

** kombinirana izvedba

SRE 18.00–19.35

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

 

Alja Krašovec

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

Edvin Dervišević

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

SRE 19.40-21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Lana Klopčič

izpopolnjevalna 3

** kombinirana izvedba

SRE 19.40–21.15

3. 11. 2021–29. 6. 2022

ROMUNŠČINA

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu

začetna

** kombinirana izvedba

PON 19.40-21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

RUŠČINA

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 17.10–18.45

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 18.50–20.25

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. mag. Evgenija Vladimirovna Stepanova

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

SANSKRT

Gašper Kvartič

začetna

** kombinirana izvedba

informativno

 

Gašper Kvartič

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

informativno

SLOVAŠČINA

Hana Lacová

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 16.20–17.55

2. 11. 2021–28. 6. 2022

SRBŠČINA

doc. dr. Vesna Lazović

začetna

** kombinirana izvedba

informativno

 

doc. dr. Vesna Lazović

konverzacija

** kombinirana izvedba

informativno

STARA GRŠČINA

mag. Jelena Isak Kres

začetna

* spletna izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

mag. Jelena Isak Kres

nadaljevalna 1

* spletna izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

ŠPANŠČINA

lekt. Marjeta Drobnič

začetna

** kombinirana izvedba

ČET 19.40–21.15

4. 11. 2021–30. 6. 2022

skupina je zapolnjena

  Sara Hevia Murciego

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

lekt. Marjeta Drobnič

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

 

TOR 18.50–20.25

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Sara Hevia Murciego

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

ČET 19.50–21.20

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 19.50–21.20

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 2

** kombinirana izvedba

ČET 18.00–19.35

4. 11. 2021–30. 6. 2022

 

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 3

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

 

Sara Hevia Murciego

izpopolnjevalna 4

** kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

 

Sara Hevia Murciego

konverzacija plus

** kombinirana izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

ŠVEDŠČINA

Iva Klemenčič

začetna

** kombinirana izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Iva Klemenčič

nadaljevalna 1

** kombinirana izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

Iva Klemenčič 

nadaljevalna 2

** kombinirana izvedba

SRE 18.50–20.25

3. 11. 2021–29. 6. 2022

 

Iva Klemenčič 

izpopolnjevalna 3

** kombinirana izvedba

ČET 18.50–20.25

4. 11. 2021–30. 6. 2022

TURŠČINA

dr. Mısra Uğurlu

začetna

*spletna izvedba

PON 19.40–21.15

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

dr. Mısra Uğurlu

nadaljevalna 1

*spletna izvedba

PON 18.00–19.35

8. 11. 2021–4. 7. 2022

 

dr. Mısra Uğurlu

nadaljevalna 2

*spletna izvedba

TOR 18.00–19.35

2. 11. 2021–28. 6. 2022

 

dr. Mısra Uğurlu

izpopolnjevalna 2

*spletna izvedba

TOR 19.40–21.15

2. 11. 2021–28. 6. 2022

* spletna izvedba: tečaj se v celoti izvede na daljavo prek videokonferenc

** kombinirana izvedba: 1/3 predvidenih ur tečaja se izvede v predavalnici, 2/3 ur pa na daljavo prek videokonferenc

Udeleženci

Cena za 60-urni tečaj

dijaki in dijakinje, redni študenti in študentke 1. in 2. stopnje Univerze v Ljubljani, študenti in študentke 3. stopnje Univerze v Ljubljani

239,00 €

drugi udeleženci in udeleženke

359,00 € 

 

Cene vsebujejo 22% DDV. Ena ura traja 45 minut, med urama je 5-minutni odmor. V primeru prijave 3 ali 4 udeležencev se tečaj izvede v obsegu treh četrtin prvotno predvidenih ur, cena pa ostane enaka.

Učbeniki in delovni zvezki niso vključeni v ceno tečaja. Tečaji prav tako ne vključujejo preverjanja znanja. Izpite iz znanja tujih jezikov pa je sicer možno opravljati na Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Jezikovni tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, zato nimate pravice, da v 14 dneh od pogodbe odstopite brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov). Odjave kljub temu sprejemamo, vendar najkasneje deset dni pred začetkom tečajev po e-pošti na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. Če se na tečaj prijavite manj kot deset dni pred začetkom tečajev, odjav ne sprejemamo. V primeru, da se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v primeru izvedbe tečaja v prostorih fakultete upoštevali vse ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb z virusom covid-19. Če bi bili zaradi množičnega pojava nalezljive bolezni (npr. covid-19) sprejeti omejevalni ukrepi, ki bi lahko otežili ali onemogočili izvedbo tečaja na fakulteti, si pridržujemo pravico, da tečaj v celoti izvedemo na daljavo (prek videokonferenc). Udeleženke in udeleženci bodo o takšnem načinu izvedbe obveščeni takoj, ko bi prišlo do navedenih okoliščin. Zaradi drugačnega načina izvedbe udeleženke in udeleženci niso upravičeni odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanja že plačane kotizacije. Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati tudi na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdio povezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).

Dodatne informacije

Za več informacij in svetovanje nam pišite na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si ali pa nas v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00, pokličite na tel. št. 01 241 1047. Kontaktna oseba za jezikovne tečaje je dr. Mojca Leskovec.

 

PRIJAVA NA JEZIKOVNE TEČAJE 2020/21

Filozofska fakulteta ponuja tečaje iz več kot 30 klasičnih in modernih jezikov.