Zoom

1. Načrtovanje srečanj (1:15 min)

Načrtovanje srečanj

2. Deljenje zaslona (1:11 min)

Deljenje zaslona

3. Snemanje srečanja (lokalno) (1:35 min)

Snemanje srečanja

4. Izvajanje dela v skupinah "Breakout Rooms" (3:18 min)

Izvajanje dela v skupinah "Breakout Rooms"

5. Uporaba digitalne table "Whiteboard" (4:30 min)

Uporaba digitalne table "Whiteboard"

Nove videe bomo še dodajali.