Izpiti iz tujih jezikov

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja izpite iz znanja tujih jezikov, ki jih koordinira Center za pedagoško izobraževanje.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja izpite iz znanja tujih jezikov, ki jih koordinira Center za pedagoško izobraževanje (CPI).

Izpiti iz tujih jezikov so namenjeni kandidatom in kandidatkam z vsaj osnovnim znanjem tujega jezika, ki potrebujejo potrdilo o znanju tujega jezika za zasebne ali uradne namene (npr. za vpis na podiplomski študij, razpis za delovno mesto, pridobitev štipendije, študij v tujini, izpolnjevanje meril za napredovanje ipd.). Kandidati in kandidatke na Filozofski fakulteti opravljajo le izpit, medtem ko se lahko jezikovno izobražujejo kjerkoli. 

Seznam jezikov

Kandidati in kandidatke lahko pri nas opravljajo izpite iz 20 tujih jezikov: angleščine, nemščine, švedščine, francoščine, italijanščine, španščine, portugalščine, hrvaščine, srbščine, makedonščine, ruščine, češčine, slovaščine, poljščine, madžarščine, japonščine, kitajščine, nove in stare grščine ter latinščine.

Predpisanih rokov za opravljanje izpita iz znanja tujih jezikov ni. Kandidat/ka kontaktira izbranega izpraševalca oz. izpraševalko za posamezni tuji jezik in se dogovori za individualni izpitni rok.

Angleščina

Ime in priimek Kontakti (el. naslov in telefon)
red. prof. dr. Jason Blake
 
blake.jason@guest.arnes.si
T: 01 241 13 60
red. prof. dr. Lilijana Burcar
 
lilijana.burcar@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
 lekt. dr. Lara Burazer

lara.burazer@guest.arnes.si
T: 01 241 13 40

doc. dr. Nataša Hirci natasa.hirci@guest.arnes.si 
T: 01 241 15 04
lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec
 
veronika.rot-gabrovec@guest.arnes.si
T: 01 241 13 66
red. prof. dr. Janez Skela
 
janez.skela@guest.arnes.si
T: 01 241 13 40
lekt. dr. Cvetka Sokolov
 
cvetka.sokolov@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
doc. dr. Andrej Stopar
 

andrej.stopar@guest.arnes.si
 T: 01 241 13 60

lekt. dr. Mirjana Želježič
 
mirjana.zeljezic@guest.arnes.si
T: 01 241 13 68
doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

 tamara.mikolic@guest.arnes.si
T: 01 241 15 04

Češčina

lekt. Bojana Maltarić Aškerčeva 1, 
Kabinet 15
bojana.maltaric@siol.net
T: 01 241 16 82

Francoščina

izr. prof. dr. Meta Lah 427 B

meta.lah@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 04

lekt. dr. Jacqueline Oven 427 B
 
jacqueline.oven@guest.arnes.si
T: 01 241 14 04
lekt. mag. Nataša Žugelj 427 B 
 
natasa.zugelj@guest.arnes.si
T: 01 241 14 04

Grščina (stara in nova)

izr. prof. dr. Jerneja Kavčič 328 
 
jernejakavcic@hotmail.com
T: 01 241 14 16

Hrvaščina

doc. dr. Tatjana Balažic Bulc 217  tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
T: 01 241 12 96

Italijanščina

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj 402 KajaKatarina.Brecelj@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 12
lekt. dr. Jana Kenda 402 jana.kenda@ff.uni-lj.si
T: 01 241 14 12
doc. dr. Tamara Mikolič Južnič  23a

tamara.mikolic@guest.arnes.si
T: 01 241 15 04

asist. dr. Mirjam Premrl Podobnik    406 mirjam.premrl@ff.uni-lj.si
T: 01 241 13 98

Japonščina

izr. prof. dr. Shigemori Bučar Chikako R6B I 
 
Chikako.Bucar@guest.arnes.si
T: 01 241 13 08
doc. dr. Kristina Hmeljak R10B1 
 
Kristina.Hmeljak@guest.arnes.si
T: 01 241 14 46
doc. dr. Nagisa Moritoki R6B1 Nagisa.Moritoki@guest.arnes.si

Kitajščina

red. prof. dr. Mitja Saje R7B1 
 
Mitja.Saje@guest.arnes.si 
T: 01 241 14 48
red. prof. dr. Jana S. Rošker R12B1
 
Jana.Rosker@guest.arnes.si
T: 01 241 14 98
izr. prof. dr. Mateja Petrovčič R11B1
 
mateja.petrovcic@yahoo.com
T: 01 241 14 44
izr. prof. dr.. Nataša Vampelj Suhadolnik R11B1
 
natasavampelj@yahoo.com
T: 01 241 14 44

Latinščina

lekt. Breda Čop 327
 
breda.cop@guest.arnes.si
T: 01 241 14 18
lekt. Barbara Šega Čeh 327 barbara.sega@guest.arnes.si
T: 01 241 14 18

Madžarščina

Tamás Kruzslicz   kruzslicztamas@gmail.com

Makedonščina

izr. prof. dr. Namita Subiotto 208
 
namita.subiotto@ff.uni-lj.si
T: 01 241 12 74

Nemščina

doc. dr. Andreja Retelj 317

andreja.retelj@ff.uni-lj.si
T: 01 241 13 44

doc. dr. Urška Valenčič Arh  

urska.valencic-arh@ff.uni-lj.si
T: 01 241 13 54

asist. dr. Mojca Leskovec 317

mojca.leskovec@ff.uni-lj.si
T: 01 241 10 47

Poljščina

izr. prof. dr. Maria Wtorkowska Tobačna 5, 
Kabinet 5/2/03
mwtorkowska@yahoo.com
T: 01 241 16 42

Portugalščina

lekt. dr. Blažka Müller-Pograjc R 8 B/I blazka.müller@guest.arnes.si
041 523 758

Ruščina

lekt. Marina Spanring Poredoš 212
 
marina.spanring@gmail.com
T: 01 241 12 86

Slovaščina

lekt. Darija Pivk Tobačna 5, 
Kabinet 1
darija.pivk@siol.net

Srbščina

lekt. dr. Tatjana Balažic Bulc 217 tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
T: 01 241 12 96

Španščina

 lekt. Andreja Trenc  R 5 B/I

andreja.trenc@ff.uni-lj.si
 T: 01 241 1442

Švedščina

lekt. Mita Gustinčič Pahor 13 Mita.GustinčičPahor@ff.uni-lj.si

 

Kandidati in kandidatke lahko pristopijo k izpitu brez posebne priprave (ni jim treba opraviti posebnega pripravljalnega tečaja). Na izpitu iz znanja tujih jezikov se preverjajo štiri zmožnosti, in sicer: bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje. Podrobnejše informacije o vsebini izpita in pripravi nanj kandidati in kandidatke prejmejo pri posameznem izpraševalcu oz. izpraševalki.

Pri modernih (evropskih) jezikih angleščini, nemščini, francoščini, italijanščini, španščini, hrvaščini, srbščini, češčini, poljščini, slovaščini in ruščini se izpiti opravljajo na ravneh A2–C2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru (SEJO): opisniki kot priloga spričevalu v slovenščini in angleščini. Kandidati in kandidatke po uspešno opravljenem izpitu iz navedenih jezikov prejmejo dvojezično slovensko-angleško potrdilo z navedbo ravni po dokumentu SEJO.

Pri ostalih jezikih pa stopnja znanja jezika, ki se ocenjuje na izpitu, ni določena z izpitnim katalogom, temveč jo lahko opišemo v "sporazumevalnem" smislu, kar pomeni, da se upošteva raven kandidatove oz. kandidatkine samostojnosti pri sporazumevanju v ciljnem jeziku. Izpiti so zato pragmatično zasnovani: na njih se upošteva jezikovna raba, tj. npr. zmožnost sporazumevanja o aktualnih družbenih, vsakdanjih, političnih temah ipd., spričevalo pa ne navaja ravni po SEJO.

Pred opravljanjem izpita se kandidat/ka oglasi po e-pošti in prejme navodila za plačilo obveznosti. 

Kontaktna oseba za izpite iz tujih jezikov je asist. dr. Mojca Leskovec (mojca.leskovec@ff.uni-lj.si, T: 01 241 10 47).

Cena opravljanja izpita iz znanja tujega jezika je 123,02 €. Če vam izpit plača delodajalec oz. druga pravna oseba, nam predhodno dostavite originalno naročilnico. Kasnejših reklamacij ne moremo upoštevati.

PRIJAVA NA JEZIKOVNE TEČAJE 2020/21

Filozofska fakulteta ponuja tečaje iz več kot 30 klasičnih in modernih jezikov.