Proglas v gibanju

Skupni projekt Mladine, Filozofske fakultete (UL FF) in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) s pomočjo Europlakata dobiva nove digitalne dimenzije.

Pri multidisciplinarnem oblikovalskem projektu Proglas, ki se letos izvaja že v svoji šesti ediciji, gre za kreativno in družbeno odgovornost spodbujajoče sodelovanje tednika Mladina z Univerzo v Ljubljani, natančneje s študentkami in študenti Oddelka za filozofijo, Oddelka za prevajalstvo in Oddelka za sociologijo na UL FF ter Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij na UL ALUO.

Projekt opozarja na manko povezovanja med področji vizualnih komunikacij in humanistike. Ponuja ustvarjalno platformo za samostojno proaktivno učenje med študijem, ki sega od področja družbene kritike do področja razumevanja objavljanja v različnih medijih. Proglas vsako leto izzove novo interdisciplinarno skupino študentov, da se, skozi kreativna izhodišča s strani mentorjev, odzove na aktualne tematike v obliki družbenokritičnih vizualnih sporočil. Končni izdelki so nato vedno objavljeni v obliki plakatov v avgustovskih tiskanih izdajah Mladine, letos pa so, prav te dni, prvič predstavljeni tudi v obliki javne razstave gibajočih sporočil na digitalnih panojih podjetja Europlakat.

Ta novost je bila za udeležene študente še poseben izziv, kajti nova medijska pojavnost je s transformacijo sporočil iz tiskanega v digitalni, gibajoči medij zahtevala nov premislek. In tako je nastal nov projekt z naslovom Proglas v gibanju, pod katerega se poleg Univerze v Ljubljani in Mladine podpisuje še Europlakat.

Kako nastane PROGLAS V GIBANJU?

Delo se vsakokrat začne s skupinsko razpravo, ki temelji na tisto leto izbranem izhodišču – za letošnjo edicijo Proglasa je bilo to geslo "Upor z razlogom". Mentorji predstavijo iz aktualnih družbenopolitičnih razmer izhajajočo tematiko. Skupaj s študentkami in študenti o njej razpravljajo z namenom, da se vzpostavijo različni, tudi nasprotni vidiki razumevanja. Izzovejo študente, da se ne le kritično opredelijo, proti čemu so, ampak tudi, za kaj se zavzemajo.

Nato si študenti izberejo podpodročja danega problema, v katerih bodo ustvarjali, in se razdelijo v pare (1 študent_ka umetniške smeri + 1 študent_ka humanistične smeri). V teh malih delovnih timih morajo raziskati, zasnovati in oblikovati sporočila, sodelovati do končne predstavitve. Od njih se pričakujeta samostojna raziskava in poglobljeno razumevanje, imajo lasten nadzor nad realizacijo. To po navadi pomeni, da študenti UL ALUO prevzamejo oblikovni del, študenti UL FF pa verbalni, vendar to še zdaleč ni pravilo.

Mentorji prihajajo iz treh različnih strok: dva strokovnjaka s področja vizualnih komunikacij, strokovnjak s področja humanistike in predstavnik uredniške stroke. Njihova naloga v nadaljevanju je, da s konstruktivnim usmerjanjem omogočajo temeljit potek delovnih, ustvarjalnih in ekipnih procesov. Njihove povratne informacije pa vzniknejo v obliki dveh skupinskih prototipnih predstavitev: prva je fizična predstavitev konceptualnega predloga, druga je fizična predstavitev izvedbenega predloga. Študentke in študenti se tako med projektom usposabljajo tudi v simulaciji poslovnega okolja, vadijo pomemben vidik uveljavljanja in zagovarjanja lastnih kreativnih idej pri naročniku.

Letošnja prva objava Proglasa v gibanju je razširitev oziroma kar nadgradnja dosedanjega dela pri tem projektu. Gibajoče podobe sporočil, izdelane na temelju zamišljenih tiskanih Proglasov, presegajo zgolj prenos oblike v drugi medij. Študenti so izdelali tako rekoč "nova" sporočila, ki izpolnijo merila digitalnega medija, hkrati pa so kos načelom pojavnosti nagovora v javnem prostoru. Tako je nastal Proglas v gibanju.

Vsi partnerji projekta Proglas v gibanju si želimo, da bi takšna metoda dela konkretno pripomogla k približevanju študijskega procesa praktičnemu okolju, da bi izkušnja študentom omogočila čim bolj neposredni stik z izzivi, ki nam jih nalaga sodobna družba.

Prvo razstavo projekta Proglas v gibanju si je na Europlakatovi digitalni mreži zaslonov po Ljubljani mogoče ogledati do vključno 4. septembra 2023.

Avtorice in avtorji:

Agnes Cankar, Tina Dernovšek, Nia Gombač, Nika Gradišek, Vanja Gruntar, Tomaž Kavšek, Nedim Nuhić, Maša Ornik, Eva Popit, Miha Robnik Kračun, Žan Sever, Vika Sušnik, Urban Šelj, Magdalena Štibohar, Žiga Vavričuk, Anže Zajc.

Uredništvo Proglasa v gibanju:

- mentorji prof. dr. Janko Lozar Mrevlje (UL FF), prof. Boštjan Botas Kenda (UL ALUO), doc. Emil Kozole (UL ALUO) in Robert Botteri, kreativni urednik tednika Mladina;

- Tomaž Žontar, vodja razvoja storitev in inovacij pri podjetju Europlakat.

 

 

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Izmenjevalnico oblačil PRINESI // ODNESI

Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predavanje Friederike Kind-Kovács: Kako raziskovati zgodovino otroštva otrok Budimpešte po prvi svetovni vojni

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente